Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì? Tài chính doanh nghiệp là làm gì? Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp. Chức năng cùng vai trò của nhà quản trị tài chính 

Tài chính doanh nghiệp căn bản

Bản chất của tài chính doanh nghiệp hiện đạiLà hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

Từ đó làm hình thành và biến đổi các loại tài sản lưu động và tài sản cố định nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó

Tài chính doanh nghiệp hiện đại

1. Các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình SXKD

– Mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với nhà nước:

 • Doanh nghiệp hoạt động nộp thuế cho nhà nước
 • Nhà nước đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp

– Mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư, với khác hàng:

 • Các nhà đầu tư bỏ vốn vào doanh nghiệp và nhận về tiền lời từ hoạt động đầu tư
 • Doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và thu tiền về

– Mối quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động
 • Các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp có sự phân phối và điều chuyển vốn cho nhau…

2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp

 • Tạo vốn và luân chuyển vốn: Là để bảo đảm vốn hoạt động của doanh nghiệp luôn có đủ và ổn đinh, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh
 • Phân phối lại thu nhập: Nhằm cân đối lại nguồn vốn cho hợp lý, biết cách sử dụng đồng tiền lời sao cho có hiệu quả nhất, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Kiểm tra giám sát quá trình luân chuyển vốn: Nhờ có chức năng này mà bộ phận tài chính doanh nghiệp có thể đưa ra được các đề xuất thích hợp tới người quản lý công ty liên quan đến các vấn đề nâng cao tính hiệu quả trong việc kiểm soát đồng vốn.

3. Vai trò của nhà quản trị tài chính

Trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để gia tăng giá trị doanh nghiệp

 • Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp
 • Tìm kiếm, huy động nguồn vốn mới
 • Phân chia cổ tức và lợi nhuận

Làm thế nào có thể huy động và sử dụng đồng vốn hiệu quả để doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa

Vai trò của nhà quản trị liên quan tới các vấn đề

 • Chi tiêu tiền: Doanh nghiệp nên tiêu tiền vào các dự án đầu tư nào trong doanh sách rất nhiều các dự án đầu tư để đạt hiệu quả cao nhất.
 • Huy động vốn: Doanh nghiệp nên tìm nguồn cung cấp vốn từ đâu để đảm bảo nguồn vốn huy động luôn ổn định với chi phí sử dụng vốn là thấp nhất và an toàn nhất
 • Phân chia lợi nhuận: Doanh nghiệp có các chính sách phân chia cổ tức, lợi nhuận như thế nào để đảm bảo trung hòa lợi ích cho các nhà đầu tư và hiệu quả hoạt động

Sơ đồ hoạt động thể hiện vai trò của nhà quản trị tài chính

Vai trò của nhà quản trị tài chính

 • (1)  Công ty phát hành các tài sản tài chính ra ngoài thị trường tài chính để huy  động vốn
 • (2) Tiền huy động được sẽ được đầu tư mua sắm tài sản tài chính nhằm phục vụ cho hoạt động của công ty.
 • (3) Dòng tiền thu về từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
 • (4a) Một phần lợi nhuận được giữ lại tại DN nhằm để tái đầu tư.
 • (4b) Một phần lợi nhuận còn lại đem chia cho các cổ đông và các nhà đầu tư

4. Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp

 • Tôn trọng pháp luật: Mọi hoạt động tài doanh nghiệp từ khâu lập các dự án tài chính đến khâu tổ chức thực hiện các dự án đều phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.
 • Quản lý có kế hoạch:  Mọi hoạt động tài chính từ khâu huy động vốn đến khâu sử dụng vốn đều phải được lập kế hoạch cụ thể, bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn.
 • Hoạt động có hiệu quả:Bộ phận tài chính doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả thì mới tác động tích cực đến các hoạt động khác của doanh nghiệp. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu chi của doanh nghiệp đó.

5. Thị trường tài chính

Phân loại thành 3 loại thị trường: Sơ cấp, thứ cấp, tập trung

Thị trường sơ cấp

 • Nơi phát hành các tài sản tài chính lần đầu ra công chúng.
 • Làm tăng lượng vốn huy động từ các nhà đầu tư.
 • Làm tăng số lượng các cổ phần và các trái phiếu trên thị trường.

Thị trường thứ cấp

 • Là nơi mua đi bán lại các TSTC đã phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp.
 • Không làm tăng quy mô vốn của doanh nghiệp.
 • Làm tăng tính thanh khoản của các loại chứng khoán.
 • Làm tăng lượng tiền mặt khi cần thiết.

Thị trường tập trung

 • Các loại chứng khoán không được giao dịch trên thị trường tập trung trong một thời điểm và địa điểm cụ thể.
 • Các giao dịch thường được thực hiện thông qua mạng máy tính kết nối trên phạm vi rộng.

>>>Xem thêm: Thị trường tài chính khái niệm vai trò cấu trúc và thực trạng

6. Các chế định tài chính

Là các trung gian tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng chu chuyển vốn hiệu quả nhất cho nền kinh tế

Các đinh chế tài chính nhận tiền gửi từ các cá nhân trong xã hội sau đó đầu tư hay cho các tổ chức và cá nhân biết sử dụng vốn có hiệu quả vay

Vai trò của các chế định tài chính: Cơ chế thanh toán, hoạt động vay và cho vay, phân tán rủi ro

Tham khảo thêm: Nội dung của tài chính doanh nghiệp

Khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp
5 (100%) 2 votes

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*