Lãi suất ngân hàng
Phân tích tài chính

Lãi suất là gì? Các loại lãi suất

Trong thực tế có lẽ các bạn đã nghe rất nhiều tới khái niệm “lãi suất“, vậy lãi suất là gì? Có những loại lãi suất nào? Trong bài viết dưới đây Phân tích tài […]

Kế toán ngân hàng thương mại
Phân tích tài chính

Kế toán ngân hàng thương mại

Hoạt động kế toán, thực hiện trong ngân hàng thương mại, cung cấp thông tin kinh tế tài chính về hoạt động của ngân hàng thương mại cho nhà quản lý. Đối tượng kế toán […]

Mục tiêu chính sách tiền tệ
Phân tích tài chính

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục […]

Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp
Phân tích tài chính

Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp

Để phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp ta đi vào tìm hiểu khá niệm dòng tiền, ý nghĩa, nội dung của phân tích dòng tiền cùng những đánh giá khái quát sự biến động của dòng tiền. Dòng […]

Dòng tiền thuần
Phân tích tài chính

Phân tích cơ cấu dòng tiền thuần

Cơ cấu dòng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ phản ánh tỷ trọng từng bộ phận dòng tiền lưu chuyển thuần từ các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành trong kỳ (HĐKD, HĐĐT, HĐTC) […]

Phân tích cấu trúc tài chính
Phân tích tài chính

Phân tích cấu trúc tài chính

Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các đối tượng quan tâm đánh giá được những đặc trưng cơ bản về tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Việc phân tích cấu […]

Nhà đầu tư và mục đích đầu tư
Phân tích tài chính

Nhà đầu tư và mục đích đầu tư

Nhà đầu tư là gì và mục đích của các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán hay đầu tư vào doanh nghiệp. Với mỗi đối tượng nhà đầu tư khác nhau sẽ có mục đích đầu […]

Quy trình phân tích khả năng sinh lợi
Phân tích tài chính

Quy trình phân tích khả năng sinh lợi

Cũng như hầu hết các nội dung phân tích khác, quy trình phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp cũng bao gồm 3 bước: đánh giá khái quát khả năng sinh lợi, phân tích […]