Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư
Phân tích tài chính

Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư

Hiểu các khái niệm cơ bản và thiết yếu trong quyết định đầu tư – thẩm định dự án. Nắm các nguyên tắc cơ bản khi hoạch định ngân sách vốn đầu tư.  Xác định […]

Lãi suất và lãi suất tín dụng
Phân tích tài chính

Tín dụng và lãi suất tín dụng ngân hàng

I. Khái niệm tín dụng “Tín dụng là một hệ thống các quan hệ phân phối theo nguyên tắc có hoàn trả giữa người đang tạm thời thừa vốn sang người tạm thời thiếu vốn […]

Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
Phân tích tài chính

Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu tài chính thường được chia thành 5 nhóm lớn sau: 1. Các chỉ tiêu phản ánh Khả năng trả nợ ngắn hạn Các chỉ tiêu này được sử dụng để xác định […]

Thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp
Phân tích tài chính

Thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp

Thu nhập của doanh nghiệp là gì? Lợi nhuận của doanh nghiệp là gì? Thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối liên hệ như thế nào. Trong bài viết dưới đây Phân […]

Lạm phát
Phân tích tài chính

Phân tích chính sách tiền tệ lạm phát

Tìm hiểu của tăng cung tiền ảnh hưởng tới sự lạm phát qua hai quan điểm của trường phái trọng tiền và quan điểm của trường phái keynes cùng những nguyên nhân xảy ra chính sách tiền tệ lạm […]