Trình bày báo cáo luân chuyển tiền tệ
Phân tích tài chính

Trình bày báo cáo luân chuyển tiền tệ

Báo cáo luân chuyển tiền tệ( BCLCTT)  trình bày thông tin về lịch sử biến động tiền và tương đương tiền của DN trong kỳ theo các hoạt động kinh doanh (HĐKD), hoạt động đầu tư (HĐĐT) và hoạt […]