Cạnh tranh hoàn hảo
Phân tích tài chính

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Hai thị trường điển hình mà tất cả các loại thị trường đều là kết hợp từ hai loại này đó là thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy. Bài viết […]

Quản trị vốn tiền mặt
Phân tích tài chính

Quản trị vốn tiền mặt

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số tiền ứng trước về tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh […]

Quản trị nợ phải thu
Phân tích tài chính

Quản trị nợ phải thu

1. Sự cần thiết và ý nghĩa quản trị nợ phải thu: – Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do nhiều nguyên nhân luôn tồn tại các khoản vốn trong thanh toán (các […]

Hệ thống báo cáo tài chính
Phân tích tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong […]

Dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính

Dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp

Để dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp dựa vào 4 phương pháp: Phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, phương pháp lập bảng cân đối kế toán mẫu, phương pháp dự […]

Các biện pháp kiểm soát luồng vốn
Phân tích tài chính

Các biện pháp kiểm soát luồng vốn

Do luồng vốn là yếu tố quan trọng trong các cuộc khủng hoảng hối đoái ở Mêhicô và Đông Á, nên các chính khách và một vài nhà kinh tế đã biện hộ rằng tính […]

Cán cân thanh toán
Phân tích tài chính

Tìm hiểu về cán cân thanh toán

Các giao dịch tài chính quốc tế như sự can thiệp vào thị trường hối đoái có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chính sách tiền tệ. Vì vậy chúng ta cần biết các giao dịch […]

Tỷ giá hối đoái trong dài hạn
Phân tích tài chính

Tỷ giá hối đoái trong dài hạn

Giống như giá của bất kỳ hàng hóa hay tài sản nào trên thị trường từ do, tỷ giá hối đoái được xác định bởi sự tương tác giữa cung và cầu. Để đơn giản […]