singapore - top 3 nền kinh tế thế giới
Phân tích tài chính

Singapore – Top 3 nền kinh tế thế giới

Vào những năm 1960, thành phố Singapore là một quốc gia chưa phát triển với GDP bình quân đầu người thấp hơn 320 đô la Mỹ. Hiện nay, Singapore đã là Top 3 nền kinh […]