3-chi-so-thanh-toan
Phân tích tài chính

3 chỉ số thanh khoản tốt nhất trong tài chính doanh nghiệp

Chỉ số thanh khoản thể hiện khả năng thanh toán các nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp. Chúng liên quan đến sự sẵn có của tiền mặt và các tài sản khác để trang […]

12_ loai_don_bay_kinh_doanh
Phân tích tài chính

12 loại đòn bẩy bất biến trong kinh doanh

Đòn bẩy kinh doanh giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận cao hơn. Cùng nghiên cứu 12 loại đòn bẩy kinh doanh bất biến trong […]