Các phương pháp định giá cổ phiếu
Phân tích chứng khoán

Các Phương Pháp Định Giá Cổ Phiếu

Định giá cổ phiếu là gì? Tại sao phải định giá cổ phiếu hay điều gì quyết định giá cổ phiếu tăng hay giảm? Trong bài viết dưới đây Phân tích tài chính sẽ giới […]

Chỉ số P/B là gì trong chứng khoán
Phân tích tài chính

Chỉ số P/B là gì trong chứng khoán?

Chỉ số P/B  là 1 chỉ số tài chính quan trọng, được sử dụng để so sánh giá của cổ phiếu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Vậy Chỉ số P/B bao […]