phai-sinh-la-gi
Phân tích thị trường chứng khoán

Phái Sinh Là Gì? Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì?

Phái sinh là gì? Chứng khoán phái sinh là gì? Trong thị trường chứng khoán ngoài cổ phiếu, chứng khoán phái sinh cũng là sản phẩm tài chính tạo cho nhà đầu tư lợi nhuận. […]

cach-tinh-gia-tri-thuc-cua-co-phieu
Phân tích cổ phiếu

Cách Tính Giá Trị Thực Của Cổ Phiếu

Trước khi quyết định đầu tư vào mã cổ phiếu nào đó, nhà đầu tư thường sử dụng các cách tính giá trị thực của cổ phiếu. Dựa vào kết quả họ có thể thể […]