Phân tích tài chính

Khả Năng Thanh Toán Của Doanh Nghiệp – Cách Tính Và Phân Tích

Khả năng thanh toán nợ phản ánh khả năng trả nợ của một công ty...

Chỉ Số Vòng Quay Khoản Phải Trả – Cách Tính, Ý Nghĩa

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả là một thuật ngữ rất quen thuộc...

Chỉ Số ROCE Là Gì? Cách Tính ROCE Và Ý Nghĩa

Chỉ số ROCE là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh...

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Là Gì? Cách Tính Và Ý Nghĩa

Chúng ta thường nghe về chỉ số CPI trên các chương trình thời sự kinh...

Chính Sách Tài Chính Là Gì? Mục Tiêu Của Chính Sách Tài Chính

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường với chức năng và...

Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì? Tổng Quan Về Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của...

Top 12 Chứng Chỉ Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán, Chứng Khoán Nên Học

Sở hữu trong tay những chứng chỉ quốc tế sẽ giúp bạn có nhiều cơ...

Quản Trị Tài Chính Là Gì? Tổng Quan Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

Quản trị tài chính tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát và tối ưu...

Loại Hình Doanh Nghiệp Là Gì? So Sánh Các Loại Hình Doanh Nghiệp

Loại hình doanh nghiệp được rất nhiều người chuẩn bị mở doanh nghiệp quan tâm....

Hệ Số Tự Tài Trợ Là Gì? Cách Tính Hệ Số Tự Tài Trợ

Khi tìm hiểu về phân tích tài chính nói chung và nhóm các chỉ tiêu...

Cách Đọc Và Phân Tích Bảng Cân Đối Kế Toán Của Doanh Nghiệp

Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán là một dạng...

GDP Là Gì? Cách Tính GDP Bình Quân Đầu Người

GDP là một trong những chỉ số đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế...

Cách Lập Và Nộp Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần của Hệ thống báo cáo tài...

Huy Động Vốn Là Gì? Các Hình Thức Huy Động Vốn

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường sử dụng hình...

Tài Chính Quốc Tế Là Gì? Tổng Quan Về Tài Chính Quốc Tế

Hiện nay khi nền kinh tế đã tự do hoá toàn cầu, hoạt động giao...