Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư
Phân tích tài chính

Hoạch định dòng tiền dự án đầu tư

Hiểu các khái niệm cơ bản và thiết yếu trong quyết định đầu tư – thẩm định dự án. Nắm các nguyên tắc cơ bản khi hoạch định ngân sách vốn đầu tư.  Xác định […]