Thủ thuật đọc báo cáo tài chính
Phân tích tài chính

Thủ thuật đọc báo cáo tài chính

Nếu bạn không theo học ngành tài chính kế toán mà muốn đọc báo cáo tài chính thì phải làm thế nào?. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật đọc báo […]

Hệ thống báo cáo tài chính
Phân tích tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong […]

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont
Phân tích tài chính

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont

Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, […]

Nguyên tác trình bày báo cáo tài chính (BCTC)
Phân tích tài chính

Nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính

Nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính được thực hiện trên cơ sở các chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS). Vậy có những nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính nào? Trong bài […]