Lãi suất và lãi suất tín dụng
Phân tích tài chính

Tín dụng và lãi suất tín dụng ngân hàng

I. Khái niệm tín dụng “Tín dụng là một hệ thống các quan hệ phân phối theo nguyên tắc có hoàn trả giữa người đang tạm thời thừa vốn sang người tạm thời thiếu vốn […]