Phân tích tài chính là công việc quan trọng trong môi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức.

Chúng tôi hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi chia sẻ sẽ giúp đỡ và hỗ trợ được các bạn làm nghề phần nào trong công việc. Mọi góp ý các bạn có thể nhắn tin qua fanpage chúng tôi sẽ phản hồi và giải đáp cho các bạn.

Chúc các bạn thành công .