Phân tích tài chính

Phân tích tài chính13/07/201815 phút đọc

Cách trình bày báo cáo thu nhập toàn diện theo quy định

Theo IAS 1, lãi/lỗ là phần chênh lệch giữa tổng số thu nhập với chi phí, kể cả các thu nhập khác; trong đó, thu nhập khác là các khoản thu nhập và chi phí (bao gồm cả khoản điều chỉnh do tái phân ...

Cách trình bày báo cáo thu nhập toàn diện theo quy định
Phân tích tài chính19/11/201813 phút đọc

Phân tích rủi ro về hiệu năng hoạt động

Hiệu năng hoạt động của doanh nghiệp phản ánh kết quả hoạt động mà doanh nghiệp có thể đạt được khi sử dụng các yếu tố đầu vào trong quá trình hoạt động kinh doanh. Về bản chất, hiệu năng hoạt động ...

Phân tích rủi ro về hiệu năng hoạt động
Phân tích tài chính23/09/201918 phút đọc

Đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp

Đòn bẩy tài chính là gì? Rủi ro tài chính là gì? Công thức tính đòn bẩy tài chính là gì?. Trong bài chia sẻ dưới đây phân tích tài chính sẽ giúp các bạn giải đáp các vấn đề về đòn bẩy tài chính và rủi ...

Đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp
Phân tích tài chính28/01/201917 phút đọc

Trình bày báo cáo luân chuyển tiền tệ

Báo cáo luân chuyển tiền tệ ( BCLCTT) trình bày thông tin về lịch sử biến động tiền và tương đương tiền của DN trong kỳ theo các hoạt động kinh doanh (HĐKD), hoạt động đầu tư (HĐĐT) và hoạt động tài ...

Trình bày báo cáo luân chuyển tiền tệ
Phân tích tài chính04/03/202314 phút đọc

Chỉ Số Vòng Quay Khoản Phải Trả - Cách Tính, Ý Nghĩa

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả là một thuật ngữ rất quen thuộc thường được sử dụng trong kinh doanh. Chỉ số này giúp đánh giá khả năng của một doanh nghiệp trong việc thanh toán cho các nhà cung ...

Chỉ Số Vòng Quay Khoản Phải Trả - Cách Tính, Ý Nghĩa
Phân tích tài chính22/12/201812 phút đọc

Đánh giá khái quát tốc độ tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp

Tốc độ tăng trưởng của DN cho thấy triển vọng phát triển trong tương lai của DN. Sự biến động về tốc độ tăng trưởng bền vững không những phản ánh sự thay đổi về quy mô kết quả hoạt động mà còn phản ...

Đánh giá khái quát tốc độ tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp
Phân tích tài chính31/01/202424 phút đọc

Công Ty Mẹ Là Gì? Cách Xác Định Quyền Biểu Quyết Của Công Ty Mẹ

Mối quan hệ công ty mẹ con là nội dung các nhà quản trị hoặc nhân sự làm về tài chính kế toán cần phải biết. Bài viết này, Phân Tích Tài Chính sẽ hướng dẫn công ty mẹ là gì ? Cách xác định quyền biểu ...

Công Ty Mẹ Là Gì? Cách Xác Định Quyền Biểu Quyết Của Công Ty Mẹ
Phân tích tài chính21/02/202012 phút đọc

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị thường tự chủ tài chính trong nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do các cơ quan thẩm quyền giao phó. Dưới đây Phân tích tài chính ...

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu
Phân tích tài chính01/08/202334 phút đọc

Quản Trị Chi Phí Trong Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, quản trị chi phí là một yếu tố quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Việc hiệu quả hóa quản trị chi phí không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh mà còn góp ...

Quản Trị Chi Phí Trong Doanh Nghiệp Hiệu Quả
Phân tích tài chính27/03/201913 phút đọc

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont

Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, chúng ta có thể phát hiện ra những nhân ...

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont

Thông báo