Quản lý vốn cố định: Khấu hao tài sản cố định

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 02/01/2020 13 phút đọc

Khấu hao tài sản cố định là gì? Mục đích của khấu hao tài sản cố định là gì? Doanh nghiệp quản lý vốn cố định - Khấu hao tài sản cố định như thế nào? Các bạn theo dõi bài viết dưới đây để hiểu chi tiết nhé! học kế toán tổng hợp online miễn phí

Xem thêm: Cách nhận diện rủi ro tài chính qua các hệ số tài chính căn bản

1. Khái niệm, mục đích của khấu hao tài sản cố định

Khái niệm khấu hao tài sản cố định: Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình dẫn đến bị mất vốn do TSCĐ giảm dần giá trị sử dụng và giá trị. Vì vậy, phải tiến hành trích khấu hao TSCĐ nhằm thu hồi vốn cố định.

  • Hao mòn hữu hình là sự sụt giảm về giá trị sử dụng của TSCĐ kéo theo đó là sự sụt giảm về giá trị của TSCĐ.
  • Hao mòn vô hình là sự sụt giảm thuần tuý về giá trị cuả TSCĐ do tiến bộ khoa học kỹ thuật gây ra.
  • Khấu hao TSCĐ là việc phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ. chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu

Mục đích khấu hao TSCĐ: Nhằm thu hồi vốn cố định

Nguyên tắc khấu hao: Mức khấu hao phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐ.

2. Các phương pháp khấu hao TSCĐ

2.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng

Nội dung: Theo phương pháp này mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ đều đặn và bằng nhau trong toàn bộ thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ.

Mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ được xác định như sau:

Mức khấu hao hàng năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ (NG) / Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ (T)

Tỷ lệ khấu hao hàng năm = Mức khấu hao hàng năm /Nguyên giá của TSCĐ

Ưu điểm của phương pháp: Đơn giản, dễ tính toán, tạo điều kiện ổn định giá thành

Nhược điểm của phương pháp: Thu hồi vốn chậm, chịu ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình.

2.2 Phương pháp khấu hao giảm dần

- Nội dung: Mức khấu hao hàng năm được đẩy nhanh trong những năm đầu và giảm dần qua thời gian.

- Có hai phương pháp xác định: học kế toán thuế online

* Phương pháp số dư giảm dần:

Cách xác định: MKHi = GCLi x TSD (%)

Trong đó:

GCL: giá trị còn lại của TSCĐ

TSD (%): Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp số dư học logistics ở đâu

TSD = 1/T x HS

Trong đó:

T là thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ

HS = 1,5 nếu T <= 4 năm học xuất nhập khẩu online

HS = 2,0 nếu 4 < T <= 6 năm

HS = 2,5 nếu T > 6 năm

* Phương pháp khấu hao tổng số thứ tự năm sử dụng

Cách xác định: MKHi = NG x TTSi(%)

Trong đó: thi chứng chỉ hành nghề kế toán

NG là nguyên giá TSCĐ

TTsi(%) Là tỷ lệ khấu hao năm i theo phương pháp tổng số

Ttsi = Số năm sử dụng còn lại / Tổng số thứ tự theo năm sử dụng

- Ưu điểm: Phương pháp này thu hồi vốn nhanh, nhanh chóng tập trung vốn để đầu tư đổi mới TSCĐ, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình. Là biện pháp để hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nhược điểm: Tính toán phức tạp, khối lượng tính toán nhiều, sẽ là khó khăn khi áp dụng phương pháp khấu hao này đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc dự án sản xuất sản phẩm mới.

3. Phương pháp khấu hao sản lượng

- Cách xác định: MKH = QSX x mkh

Trong đó: khoa hoc ke toan truong

Qsx là số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

mkh là mức khấu hao tính cho một sản phẩm

mkh = NG / Số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất trong suốt đời hoạt động của TSCĐ

- Phương pháp này thích hợp với các TSCĐ sử dụng không đều giữa các thời kỳ và trực tiếp sản xuất sản phẩm, có thể xác định được sản lượng theo công suất.

Trên đây Phân tích tài chính đã chia sẻ cho các bạn bài viết Quản lý nguồn vốn cố định - khấu hao tài sản cố định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Cách nhận diện rủi ro tài chính qua các hệ số tài chính căn bản

Cách nhận diện rủi ro tài chính qua các hệ số tài chính căn bản

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo