Quản trị vốn tồn kho dự trữ

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 17/07/2024 16 phút đọc

Tài sản tồn khi dự trữ là gì? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến mức vốn tồn kho dự trữ? Có những phương pháp quan trị vốn tồn kho dự trữ nào? Làm rõ những vấn đề này trong bài viết quản trị vốn tồn kho dự trữ của Phần tích tài chính dưới đây cách xóa các dữ liệu trùng nhau trong excel

Xem thêm: 5 sai lầm nghiêm trọng trong quản lý tài chính – kế toán khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ thất bại

1. Tài sản tồn kho dự trữ

- Tài sản tồn kho dự trữ là những tài sản mà doanh nghiệp dự trữ để sản xuất hoặc để bán ra.

- Vốn tồn dự trữ là biểu hiện bằng tiền của tài sản tồn kho dự trữ.

Trong doanh nghiệp, tài sản tồn kho dự trữ có ba dạng:

  • Vật tư dự trữ sản xuất (nguyên nhiên, vật liệu…);
  • Sản phẩm dở dang, bán thành phẩm;
  • Thành phẩm chờ tiêu thụ. chung chi ke toan truong

- Lợi ích của dự trữ vốn tồn kho: Các doanh nghiệp phải duy trì ở một quy mô nhất định tồn kho dự trữ các loại vật tư hàng hoá là hết sức cần thiết để đảm bảo sự hoạt động liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như để ngăn ngừa những bất trắc có thể xảy ra trong quá trình cung cấp vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Bất lợi dự trữ vốn tồn kho: Phát sinh các chi phí bảo quản, cất trữ, hao hụt, mất mát, mất đi chi phí cơ hội của vốn…

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức vốn tồn kho dự trữ

- Quy mô sản xuất và nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất của doanh nghiệp;

- Điều kiện về cung ứng nguyên vật liệu, khoản cách giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp;

- Giá cả vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu;

- Độ dài của chu kỳ sản xuất sản phẩm; chứng chỉ hành nghề kế toán viên

- Đặc điểm, yêu cầu về kỹ thuật công nghệ chế tạo sản phẩm (liên tục hay rời rạc), số công đoạn trong quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm...;

- Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của doanh nghiệp;

- Sự phối hợp giữa khâu sản xuất và khâu tiêu thụ; học xuất nhập khẩu online

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa DN và khách hàng;

- Khả năng thâm nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của DN.

Vốn tồn kho dự trữ

3. Các phương pháp quản trị vốn tồn kho dự trữ

* Phương pháp tổng chi phí tối thiểu khóa học logistics chuyên sâu

- Việc thực hiện dự trữ tài sản tồn kho của doanh nghiệp sẽ làm phát sinh các chi phí có liên quan đó là:

  • Chi phí lưu kho: gồm chi phí bảo quản, bảo hiểm hàng tồn kho, giảm giá hàng tồn kho, chi phí về hàng biến chất, hao hụt, mất mát, chi phí cơ hội của vốn tồn kho dự trữ.
  • Chi phí hợp đồng: Gồm các chi phí quản lý, giao dịch, vận chuyển hàng hoá, nhằm tái cung cấp và giao nhận hàng hoá.

- Mục tiêu của quản trị tồn kho dự trữ là phải xác định mức tồn kho dự trữ sao cho tổng chi phí dự trữ tồn kho trong năm phải đạt ở mức thấp nhất. học kế toán trực tuyến

Nội dung phương pháp:

- Giả định việc tiêu thụ sản phẩm (bán hàng) diễn ra đều đặn, vì vậy việc cung cấp nguyên vật liệu cũng phải diễn ra đều đặn.

- Nếu gọi Q là khối lượng hàng mỗi lần cung cấp thì mức tồn kho dự trữ trung bình sẽ là: Q/2

- Chi phí lưu kho xác định như sau:

F1= c1 x Q/2

Trong đó:

  • F1 là tổng chi phí lưu kho
  • c1 là chi phí lưu kho tính trên một đơn vị tồn kho

- Chi phí đặt hàng xác định như sau:

F2 = c2 x Qn/Q

Trong đó:

  • F2 là tổng chi phí đặt hàng
  • c2 là chi phí cho mỗi lần thực hiện đơn dặt hàng
  • Qn là nhu cầu vật tư (hàng hoá) cả năm.

- Tổng chi phí tồn kho dự trữ là:

F = F1 + F2 = [c1 x Q/2 ] + [ c2 x Qn/Q ]

- Mục tiêu: Việc dự trữ tối ưu là phải nhằm tối thiểu hoá tổng chi phí tồn kho dự trữ của doanh nghiệp:

Dự trữ tối ưu

Q* chính là số lượng vật tư, hàng hoá tối ưu mỗi lần cung cấp để có tổng chi phí dự trữ tồn kho tối thiểu

Số lần hợp đồng cung cấp vật tư tồn kho là: Lc = Qn /Q*

Số ngày nhập kho cách nhau bình quân trong kỳ là: Nc = N/Lc

* Phương pháp tồn kho bằng không

Nội dung phương pháp: chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Theo phương pháp này, doanh nghiệp có thể giảm tối thiểu chi phí dự trữ tồn kho với điều kiện các nhà cung cấp giao các loại vật tư hàng hoá kịp thời (đúng thời hạn) cho doanh nghiệp, trên cơ sở đó tồn kho dự trữ cũng chỉ duy trì tới mức tối thiểu.

Phương pháp này giúp giảm thiểu chi phí dự trữ tồn kho do không phải duy trì tồn kho dự trữ trên cơ sở tổ chức tốt quan hệ với các nhà cung cấp.

Tuy nhiên, phương pháp này lại làm tăng các chi phí tổ chức giao hàng đối với nhà cung cấp và chỉ áp dụng đối với điều kiện sản xuất - cung cấp vật tư theo kiểu liên tục.

Có thể bạn quan tâm: Khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

4. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Hàng tồn kho, nếu giá trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá trị ghi sổ của hàng tồn kho thì doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Mức trích lập tuỳ theo khối lượng hàng tồn kho giảm giá và chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện và giá trị ghi sổ. Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính vào giá vốn hàng bán.

Như vậy trên đây Phân tích tài chính đã chia sẻ cho các bạn bài viết quản trị vốn tồn kho dự trữ. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Xem thêm bài viết: Quản lý vốn cố định: Quản trị nợ phải thu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước 5 sai lầm nghiêm trọng trong quản lý tài chính – kế toán khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ thất bại

5 sai lầm nghiêm trọng trong quản lý tài chính – kế toán khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ thất bại

Bài viết tiếp theo

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo