Các biện pháp kiểm soát luồng vốn

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 03/07/2019 10 phút đọc

Do luồng vốn là yếu tố quan trọng trong các cuộc khủng hoảng hối đoái ở Mêhicô và Đông Á, nên các chính khách và một vài nhà kinh tế đã biện hộ rằng tính cơ động của vốn ở các nước thị trường mới nổi cần bị hạn chế bằng biện pháp kiểm soát được hoạch định để tránh tình trạng bất ổn về tài chính. Phải chăng đây là một ý tưởng hay để kiểm soát luồng vốn

Các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy ra

Các luồng vốn chảy ra có thể làm tăng sự bất ổn tài chính ở các nước thị trường mới nổi bởi vì khi cư dân trong nước và người nước ngoài rút vốn ra khỏi đất nước, thì luồng vốn chảy ra phát sinh từ đó buộc chính phủ của họ phải phá giá đồng tiền. Điều này lý giải tại sao một số chính khách ở các nước thị trường mới nổi gần đây cảm thấy các biện pháp kiểm soát đặc biệt hấp dẫn

Mặc dù các biện pháp kiểm soát như vậy nghe có vẻ tốt, song chúng có nhiều nhược điểm. Thứ nhất, bằng chứng thực nghiệm chỉ ra rằng các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy ra ít khi có hiệu quả trong cuộc khủng hoảng, bởi vì khu vực tư nhân luôn luôn tìm ra cách mới để lẩn tránh chúng và không gặp khó khăn gì trong việc chuyển vốn ra khỏi đất nước. Thứ hai, bằng chứng cho thấy rằng tình trạng thất thoát vốn có thể còn tăng lên sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát, bởi vì niềm tin của công chúng vào chính phủ bị suy yếu. Thứ ba, các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy ra thường dẫn tới tình trạng tham nhũng, khi các quan chức chính phủ được trả tiền để nghĩ ra cách khác cho những người dân trong nước đang tìm cách chuyển vốn ra nước ngoài. Thứ tư, các biện pháp kiểm soát đối với luồng vốn chảy ra có thể ru ngủ chính phủ, làm cho họ nghĩ rằng không cần phải tiến hành các bước cần thiết để cải cách hệ thống tài chính của mình nhằm đối phó với các khủng hoảng có thể xảy ra. Kết quả là, họ bỏ qua các cơ hội cải thiện sự vận hành của nền kinh tế học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Kiểm soát luồng vốn

Các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy vào

Mặc dù hầu hết các nhà kinh tế đều cảm thấy luận điểm chống lại các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy ra là có sức thuyết phục, song các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy vào nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Những người ủng hộ lập luận rằng nếu vốn đầu cơ không thể vào, thì nó cũng không thể đột ngột chảy ra vào tạo ra tình trạng khủng hoảng. Các luồng vốn chảy vào có thể dẫn tới sự bùng nổ cho vay và việc chấp nhận rủi ro quá cao của các ngân hàng. Đây chính là yếu tố quan trọng gây ra khủng hoảng tài chính kpi cho nhân viên hành chính

Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy vào có thể đặc điểm không mong muốn là chúng ngăn cản vốn nước ngoài chảy vào một nước để sử dụng cho các cơ hội đầu tư vào sản xuất. Mặc dù các biện pháp kiểm soát có thể hạn chế sự bùng nổ cho vay do luồng vốn chảy vào tạo ra, song theo thời gian, chúng lại gây ra những biến dạng đáng kể và tạo ra sự phân bổ sai nguồn lực, khi các hộ gia đình và doanh nghiệp tìm cách lẩn tránh chúng. Dĩ nhiên, cũng như biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy ra, biện pháp kiểm soát luồng vốn chảy vào có thể dẫn tới tính trạng tham nhũng. Nhiều người không tin ở khả năng kiểm soát có hiệu quả trong môi trường hiện nay, vì họ cho rằng nền thương mại đã được tư do hóa và có nhiều công cụ tài khoản giúp mọi người lẩn tránh sự kiểm soát. học xuất nhập khẩu online

Mặt khác, do chính phủ có nhiều điều kiện để cải thiện hoạt động điều hành và giảm sát ngân hàng nên các luồng vốn chảy vào ít có khả năng tạo ra sự bùng nổ cho vay và khuyến khích các tổ chức ngân hàng chấp nhận mức rủi ro quá cao. Ví dụ, việc giới hạn tốc độ tăng mức vay nợ của các ngân hàng có thể gây ra tác động đáng kể đối với việc hạn chế luồng vốn chảy vào. Các biện pháp kiểm soát thuộc loại này tập trung vào nguồn gốc gây ra tính chất dễ đổ vỡ của hệ thống tài chính, chứ không phải bản than các hiện tượng tài chính, và vì vậy chúng có thể nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính, chứ không làm hại nó.

Xem thêm bài viết: Tìm hiểu về cán cân thanh toán

hạch toán kế toán xây dựng công trình

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Tìm hiểu về cán cân thanh toán

Tìm hiểu về cán cân thanh toán

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo