Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính Tác giả Phân tích tài chính 21/05/2018 18 phút đọc

Đọc hiểu các báo cáo tài chính doanh nghiệp để biết được thực trạng hoạt động công ty. Thông qua những số liệu ghi trên báo cáo tài chính để biết được tình hình tài chính, kinh doanh, các luồng tiền của doanh nghiệp nhằm giúp người sử dụng đưa ra được những quyết định kinh tế đúng đắn

Đọc hiểu báo cáo tài chính giúp bạn hiểu một cách sâu sắc kết cấu của từng báo cáo trong bộ báo cáo tài chính

Có thể bạn quan tâm: Trung tâm dạy kế toán tại hà nội

Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp qua các chỉ số

Các chỉ số cần biết khi đọc báo cáo tài chính

Chỉ số thanh toán

 • Qua tính toán và sử dụng chỉ số này để quyết định xem một doanh nghiệp nào đó có khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn hay không học nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Khi chỉ số này càng thấp thì chúng ta hiểu rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn đối với việc thực hiện các nghĩa vụ của mình
 • Khi chỉ số thanh toán qua cáo cũng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu tốt, vì nó cho thấy tài sản của doanh nghiệp bạn đang quan tâm bị cột chặt với tài sản lưu động quá nhiều dẫn đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp đó không được cao

Chỉ số hoạt động

Từ chỉ số cho biết doanh nghiệp đang hoạt động tốt như thế nào
Được chia thành các chỉ số:

 • Lợi nhuận hoạt động: Cho biết tổng thể khả năng mà công ty có thể sinh lợi
 • Hiệu quả hoạt động: Cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng tài sản của mình hiệu quả đến mức nào

Chỉ số rủi ro

Bao gồm: học kế toán thực hành ở đâu

 • Chỉ số rủi ro kinh doanh: Chỉ số này có liên quan tới sự thay đổi trong thu nhập như rủi ro về dòng tiền không ổn định qua các thời gian khác nhau học quản trị nhân sự tại tphcm
 • Chỉ số rủi ro tài chính: Liên quan tới cấu trúc tài chính của công ty như việc sử dụng nợ

Chỉ số tăng trưởng tiềm năng

 • Chỉ số này có ý nghĩa quan trọng với các cổ đông và nhà đầu tư trong việc xem xét và đánh giá các công ty, cho phép dự đoán được khả năng nợ của các khoản nợ hiện hành và đánh giá các khoản nợ tăng thêm nếu có

Xem thêm: Kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp

Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Cấu trúc một báo cáo tài chính doanh nghiệp thường khá phức tạp đòi hỏi có sự hiểu biết và phân tích sâu. Để đọc được báo cáo tài chính và đưa ra được đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp bạn cần quan tâm tới những vấn đề cốt lõi

 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đọc bảng cân đối kế toán

Hiểu về bảng cân đối kế toán là bảng ghi lại các tài sản và nguồn vốn
Các thành phần bảng cân đối kế toán khóa học quản trị nhân sự

 • Tổng tài sản của doanh nghiệp = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn
 • Tổng vốn của doanh nghiệp = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

Bảng cân đối kế toán phải đảm bảo điều kiện Tổng tài sản = Tổng vốn

 • Tài sản là bao gồm những vật dụng, nguồn lực mà doanh nghiệp đang sở hữu. Thể hiện của tài sản trên bảng cân đối kế toán bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
 • Tài sản ngắn hạn là những tài sản được sử dụng trong khoảng thời gian 1 năm như hàng tồn kho, tiền mặt hay các khoản thu ngắn hạn của khách hàng
 • Tài sản dài hạn là loại tài sản được sử dụng trong thời gian dài nhiều năm ví dụ như tài sản cố định và các khoản thu dài hạn...
 • Nguồn vốn là nguồn để hình thành nên các tài sản trên, nguồn vốn của doanh nghiệp có thể bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay...

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Hiểu về bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

 • Mục đầu tiên của báo cáo này luôn luôn là tổng doanh thu hay doanh thu gộp. Đây là số tiền mà công ty thu được trong một khoảng thời gian thường được báo cáo theo quý hay theo năm
 • Thực tế một công ty dù có doanh thu cao nhưng chưa chắc nó đã hoạt động thu được lợi nhuận. Để xác định được lợi nhuận của một công ty là bao nhiêu thì bạn phải trừ đi chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra khỏi tổng doanh thu học xuất nhập khẩu tại tphcm

Lợi nhuận thuần = Tổng doanh thu - Chi phí

 • Doanh thu của doanh nghiệp có được từ: Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ, doanh thu tài chính, các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ
 • Chi phí bao gồm: Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác
  Sau khi lấy doanh thu của công ty trừ đi chi phí và các loại thuế chúng ta sẽ có được lợi nhuận thuần
 • Nhìn vào lợi nhuận thuần chúng ta nhìn thấy công ty đó làm ra được bao nhiêu tiền khi đã chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp khóa học lập báo cáo tài chính
 • Khi đọc báo cáo kết quả kinh doanh bạn cần phải chú ý đến tỷ lệ giá vốn trên doanh thu cao hay thấp? chi phí quản lý doanh nghiệp là bao nhiêu? để đánh giá hiệu quả quản lý công việc của doanh nghiệp

Cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ghi lại dòng tiền chảy ra và dòng tiền chảy vào của doanh nghiệp. Nó cho thông tin công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền và sử dụng hết bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định

Khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ bạn nên quan tâm tới 3 phần

 • Dòng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh: Phần này bắt đầu từ thu nhập ròng rồi cộng vào phần khấu hao và phân bổ, đây là các chi phí thực tế học kế toán thực hành ở đâu tphcm
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Phần này bao gồm các bút toán cho tất cả chi phí vốn của kỳ kế toán trước đó. Bản chất của chi phí vốn luôn âm vì nó là một loại chi phí và làm giảm đi tiền mặt, ngoài ra còn có dòng tiền từ hoạt động đầu tư khác là tổng tiền mặt đã chi ra và lượng tiền có được do mua bán các tài sản để tạo ra thu nhập, trường hợp tiền mặt chi ra lớn hơn lượng tiền thu vào thì con số này âm, ngược lại sẽ cho một số dương
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Trong phần này là đánh giá lượng tiền mặt đi vào và đi ra công ty do các hoạt động tài chính, bao gồm tất cả dòng tiền mặt đi ra để trả cổ tức, các khoản mua bán chứng khoán của công ty. Dòng tiền đi vào có được khi công ty bán ra cổ phiếu để tài trợ cho một phân xưởng mới , dòng tiền đi ra là khi công ty mua cổ phiếu quỹ. khóa học xuất nhập khẩu thực tế
  Với trái phiếu: Bán trái phiếu thì dòng tiền đi vào, mua trái phiếu thì dòng tiền đi ra

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ quan trọng cho biết số tiền mặt thực sự của một doanh nghiệp

Trên đây là cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp qua các chỉ số cùng hướng dẫn đọc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết qua kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mong rằng bài viết của Phân tích tài chính hữu ích với bạn đọc.

Tham khảo thêm bài viết: Cách đọc báo cáo tài chính của ngân hàng

Chúc các bạn thành công!

học xuất nhập khẩu ở hà nội

Phân tích tài chính
Tác giả Phân tích tài chính Admin
Bài viết trước Kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp

Kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo