Đọc và phân tích kết quả kinh doanh

Phân tích tài chính Tác giả Phân tích tài chính 19/05/2018 18 phút đọc

Hướng dẫn cách đọc phân tích kết quả kinh doanh từ các đối tượng để thấy những điểm mạnh và tìm ra những điểm còn hạn chế để các nhà quản lý có thể từ đó định hướng ra chiến lược và ra những quyết định đầu tư phù hợp cho doanh nghiệp và hạn chế những yếu điểm để doanh nghiệp phát triển

Xem thêm: Phân tích lưu chuyển tiền tệ

Phân tích kết quả kinh doanh để làm gì?

Phân tích kết quả kinh doanh để nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh một cách tự giác và có ý thức phù hợp với những điều kiện cụ thể và quy luật kinh tế nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn

Có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp khóa học quản lý nhân sự

 • Là cơ sở để ra các quyết định kinh doanh
 • Một công cụ quan trọng trong chức năng quản trị doanh nghiệp hiệu quả
 • Là một biện pháp phòng ngừa rủi ro học nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Làm cơ sở để các đối tác kinh doanh lựa chọn hợp tác
 • Những phân tích kết quả kinh doanh giúp cho việc dự đoán và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh ke toan xay dung

Đối tượng phân tích kết quả kinh doanh

Trong mỗi bảng báo cáo kết quả kinh doanh đều gồm 3 phần cơ bản

Phân tích doanh thu của doanh nghiệp

Khái niệm: Là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, có được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu

Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm

Trên thực tế một công ty có doanh thu cao không có nghĩa là cũng thu được lợi nhuận
Để biết được một công ty có thu được lợi nhuận hay không thì bạn cần phải trừ đi khoản chi phí ra khỏi tổng doanh thu của doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần = Doanh thu - Chi phí

Khi các bạn đọc bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì ngay bên dưới mục tổng doanh thu là mục về giá vốn hàng bán (Chi phí của doanh thu)

Giá vốn hàng bán là chi phí dùng để mua hàng hóa được công ty bán lại hay chi phí nguyên vật liệu và trả công lao động, được dùng để sản xuất các sản phẩm học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Tổng doanh thu

Theo quan điểm của Warren thì công ty có lợi thế kinh tế dài hạn tuyệt vời đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc thường có xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định cao hơn những công ty không có lợi thế
Vì vậy khi đọc và phân tích kết quả kinh doanh bạn cũng nên quan tâm tới tỷ suất lợi nhuận gộp tính được từ doanh thu và lợi nhuận gộp

Phân tích kết quả kinh doanh

Xem thêm: Kỹ thuật trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích chi phí của doanh nghiệp

Khái niệm: Chi phí là tổng giá trị của các khoản làm giảm đi lợi ích kinh tế ở trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi ra. Các khoản khấu trừ tài sản hay phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu học kế toán thuế

Ngay bên dưới mục lợi nhuận gộp ở trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh là nhóm các chi phí hay còn gọi là chi phí từ hoạt động kinh doanh bao gồm:

 • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển
 • Khấu hao

Các mục này được tổng hợp lại để tạo nên tổng chi phí hoạt động kinh doanh của công ty
Khi lấy lợi nhuận gộp trừ đi giá trị của tổng chi phí khi đó chúng ta sẽ được một con số cho biết hoạt động kinh doanh lời hay lỗ

Đi sâu vào phân tích các mục chi phí

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

 • Nơi để công ty ghi nhận chi phí bán hàng trực tiếp, gián tiếp và tất cả các chi phí quản lý được phát sinh suốt kỳ kế toán nên học kế toán thực hành ở đâu
 • Bao gồm các chi phí về: Lương quản lý, chi phí cho quảng cáo, chi phí đi lại, những lệ phí hợp pháp, chi phí hoa hồng, mọi chi phí về lương và những khoản chi phí tương tự
 • Để đánh giá công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thì ở mục chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty càng thấp càng tốt và có thể luôn duy trì ở mức thấp thì càng tốt hơn

Chi phí nghiên cứu và phát triển

 • Thực tế các công ty khi phải chi nhiều cho việc nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật để phát triển có nhược điểm cố hữu trong lợi thế cạnh tranh vì vậy luôn đặt ưu thế kinh tế lâu dài của công ty vào thế rủi ro, những ưu thế đó không cho được lợi thế chắc chắn khóa học xuất nhập khẩu

Khấu hao

 • Những chi phí hao mòn các thiết bị và nhà xưởng đều được ghi nhận trên kế quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở mục khấu hao
 • Qua các phân tích thì công ty sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững khi tỷ lệ khấu hao trên lãi gộp thấp hơn so với các công ty đối thủ địa chỉ học kế toán tổng hợp

Phân tích qua lợi nhuận

Khái niệm: Là khoản thu nhập thuần túy mà công ty có được sau khi đã trừ đi mọi chi phí. Ngoài ra lợi nhuận còn được hiểu là khoản chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động và các loại thuế

Lợi nhuận gộp

Là lợi nhuận của công ty có được sau khi trừ đi các khoản giảm trừ ra khỏi tổng doanh thu của doanh nghiệp như: giảm giá hàng bán, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ giá vốn hàng bán

Có thể bạn quan tâm: Khóa học xuất nhập khẩu.

Lợi nhuận thuần

Có được khi lấy doanh thu của công ty trừ đi tất cả chi phí và tiền thuế
Khi phân tích báo cáo kết quả kinh doanh khi nhìn vào con số này bạn sẽ sẽ nhìn thấy được công ty làm ra được bao nhiêu khi đã chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính phản ánh hiệu quả của hoạt động tài chính của doanh nghiệp

 • Lợi nhuận từ các hoạt động này bao gồm
 • Lợi nhuận từ hoạt động góp vốn kinh doanh
 • Lợi nhuận từ cho thuê tài sản học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm
 • Từ hoạt động đầu tư và mua bán chứng khoán ngắn hạn hay dài hạn
 • Lợi nhuận về chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và lãi vay ngân hàng
 • Lợi nhuận cho vay vốn
 • Lợi nhuận do bán ngoại tệ

Trên đây Phân tích tài chính đã hướng dẫn cách đọc và phân tích kết quả kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Nếu muốn tìm hiểu sâu về báo cáo tài chính có thể tham khảo thêm khóa học phân tích báo cáo tài chính để được các kế toán trưởng và chuyên gia tài chính hướng dẫn chi tiết.

học xuất nhập khẩu ở đâu

Phân tích tài chính
Tác giả Phân tích tài chính Admin
Bài viết trước Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo