Phân tích lợi nhuận nhỏ và chiến lược "Big bath"

Phân tích tài chính Tác giả Phân tích tài chính 19/05/2018 12 phút đọc

Lợi nhuận nhỏ và chiến lượng Big Bath nhắc đến trong những thủ thuật gian lận báo cáo tài chính trong các công ty đặc biệt trong ngành ngân hàng. Làm sạch báo báo tài chính tăng niềm tin của các nhà đầu tư vào công ty. Cùng phân tích lợi nhuận nhỏ và chiến lược "Big bath" để thấy được cách thực hiện và hiệu quả mang lại của nó

Xem thêm: Lợi thế thương mại trong hợp nhất kinh doanh

Lợi nhuận nhỏ và chiến lược "Big bath"

Chiến lược "Big bath"

 • Là chiến lược công ty xóa bỏ những khoản mục "treo" trên bảng cân đối kế toán nhằm gột rửa báo cáo tài chính
  Thường nghiệp vụ "Take a big bath" sẽ làm cho các công ty lỗ lớn, nhưng có mục đích rõ ràng cho các kỳ tiếp theo
 • Nếu nhà quản trị tin rằng cần phải báo cáo những tin xấu thì tốt nhất hãy báo cáo nó một lần để những kỳ sau không còn bị ảnh hưởng.
 • Tái cấu trúc hoạt động, tái cấu trúc nợ xấu, giảm giá trị và khấu hao tài sản, hủy bỏ một số hoạt động. kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

Một ví dụ đã sử dụng chiến lược này

Tháng 6/2012, JP Morgan sử dụng “Big Bath” ghi lỗ đối với những khoản cho vay rủi ro nhưng đã được chính phủ đảm bảo, hầu như chắc chắn các khoản vay này sẽ thu hồi được tiền từ nhà Trắng, để trong tương lai ghi lời đối với những khoản cho vay này học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

Lợi nhuận nho và chiến lược Big bath

Phân tích lợi nhuận nhỏ và chiến lược “Big bath”

 • Không chỉ những nhà phân tích tài chính mà cả hội đồng chuẩn mực kế toán và ủy ban chứng khoán đã ra quyết định cấm các công ty thực hiện các biện pháp nhằm đánh bóng, tô vẽ lên lợi nhuận quá nhiều để làm tăng giá cổ phiếu cho công ty
 • Tuy nhiên trong những quy định và điều chỉnh của luật lại không xác định rõ như thế nào là quá nhiều vì vậy các công ty sẽ có nhìn nhận về vấn đề này khác nhau
 • Chiến lược Big Bath có nghĩa là bồn tắm lớn được đặt tên như vậy cho một chiến lược tài chính bởi vì nó giống như lau sạch đá phiến
 • Một chiến dịch kế toán dẫn đến một sự gia tăng lớn trong thu nhập, mà có thể dẫn đến một tiền thưởng lớn hơn cho giám đốc điều hành vì vậy cho họ động cơ thể theo đuổi Big Bath học nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Các người điều hành của công đi đôi khi sử dụng Big Bath để họ có thể đổ lỗi cho sự hoạt động kém hiệu quả của công ty cho người CEO trước đó và lấy tín dụng cho những cải tiến của năm sau
 • Khi công ty phát hành cổ phiếu giao dịch trên thu nhập, thì một báo cáo doanh thu bất lợi có thể gây ra sụt giảm đáng kể giá trị mỗi cổ phiếu học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất
 • Big Bath không gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu nhiều
 • Khi thu nhập bị ảnh hưởng tích cực bởi chiến lược Big Bath trong tương lai thì giá cổ phiếu và giao dịch thậm chí cao hơn so với khi không thực hiện
 • Chiến lược Big Bath chỉ được thực hiện khi có ảnh hưởng tích cực lớn trong tương lai, làm giá cổ phiếu phục hồi hay giao dịch thậm chí cao hơn
 • Một Big Bath không nhất thiết là bất hợp pháp nhưng có thể vẫn nằm trong ranh giới của các quy tắc kế toán

Ví dụ về Big Bath khóa học quản trị nhân lực

Trường hợp một CEO đánh giá và kết luận các mục tiêu thu nhập tối thiểu không thể thực hiện trong một năm nào đó, thì người đó có động cơ để chuyển thu nhập từ hiện tại sang cho tương lai

Phương pháp chuyển lợi nhuận về phía trước được giám đốc điều hành thực hiện theo nhiều cách

 • Cách trả trước chi phí
 • Ghi nhận hay trì hoãn việc thực hiện doanh thu

Tham khảo: Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Lợi ích chiến lược Big Bath mang lại

 • Bằng việc áp dụng biện pháp này với chiến lược Big Bath, CEO sẽ tăng cơ hội được nhận một khoản tiền thưởng lớn vào năm sau.
  Những chi phí trả trước và ghi nhận đặc biệt hữu ích trong một kịch bản Big Bath
 • Thực tế các ngân hàng thường phải đối mặt với những khoản nợ quá hạn và tỷ lệ mặc định cho các khoản vay khi nền kinh tế đi vào suy thoái và tình trạng thất nghiệp tăng lên học kế toán thực hành ở đâu tốt
 • Các ngân hàng này thường thực hiện phương pháp ghi nợ trước các khoản nợ và dự phòng những tổn thất
 • Một ngân hàng làm việc hiệu quả có thể sử dụng Big Bath và được tự do với việc cung cấp khoản cho vay vì thu nhập của nó bị tổn thương bởi thời điểm kinh tế khó khăn
 • Khi nền kinh tế phục hồi và thanh toán các khoản vay được thanh toán đúng thời hạn và với số lượng lớn hơn, khi đó ngân hàng sẽ đảo ngược lỗ trong khoảng dự phòng tổn thất không thực hiện và tăng thu nhập ở các quý sau học logistics ở đâu tốt
 • Các nhà quản lý có thể được hưởng lợi với mức bồi thường cao hơn, và giá cổ phiếu của ngân hàng có thể phục hồi từ không thời gian tài chính khó khăn hơn

Tham khảo ngay: học kế toán thuế online

học xuất nhập khẩu online

Phân tích tài chính
Tác giả Phân tích tài chính Admin
Bài viết trước Tìm hiểu về lợi thế thương mại trong hợp nhất kinh doanh

Tìm hiểu về lợi thế thương mại trong hợp nhất kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo