Bốn công cụ của thị trường tín dụng

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 07/08/2019 14 phút đọc

Nhìn vào phương trình PV = FV/(1+i)n bạn nhận ra ngay rằng nếu ai đó hứa với bạn là chắc chắn sẽ trả 1 đô la sau mười năm, thì đối với bạn 1 đô là này không có giá trị bằng đô la hiện tại, bạn có thể đầu tư nó (gửi vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu chính phủ) và cuối cùng (sau mười năm) bạn nhận được số tiền nhiều hơn 1 đô la

Khái niệm giá trị hiện tại cực kỳ hữu ích, bởi vì nó cho phép chúng ta tìm được giá trị hiện tại (hay giá) của một công cụ trên thị trường tín dụng tại một mức lãi đơn I nhất định chỉ đơn giản bằng cách cộng các giá trị hiện tại cá biết của các tất cả các khoản tiền nhận được trong tương lai với nhau. Thông tin này cho phép chúng ta so sánh giá trị của hai công cụ có thời điểm thanh toán (ngày đáo hạn) rất khác nhau

Để minh học cho cách sử dụng khái niệm giá trị hiện tại, chúng ta hãy nêu ra một ví dụ giả định rằng bạn vừa trúng sổ số 20 triệu đô la ở bang Niu Oóc với điều kiện mỗi năm bạn nhận 1 triệu đô la trong 20 năm tiếp theo. Rõ ràng trong trường hợp này bạn rất phấn khích, nhưng có thực sự là bạn đã trúng số 20 triệu đô la không? Chắc chắn là không, nếu hiểu theo nghĩa giá trị hiện tại. Tính bằng các đồng đô la hiện tại, 20 triệu đô la trúng số đó có giá trị thấp hơn nhiều. Nếu giả định lãi suất là 10% như trong ví dụ trên, thì số tiền 1 triệu đô la nhận được trong năm đầu tiên rõ ràng là có giá trị bằng 1 triệu đô la hiện tại nhưng số tiền nhận được trong năm tới là chỉ có giá trị bằng 1 triệu đô la/ (1+0,10) = 909.090 đô la, ít hơn nhiều so với 1 triệu đô la. Trong năm sau nữa số tiền nhận được có giá trị bằng 1 triệu đô la/(1+0,10)2 = 826.446 đô la nếu tính bằng đồng đô la hiện tại v.v học thực hành kế toán ở đâu

Khi bạn cộng tất cả các khoản tiền này lại, chúng chỉ bừng 9,4 triệu đô la. Bạn vẫn còn khá phấn khích (mấy ai nhận được nhiều tiền như thế). Nhưng do hiểu rõ khái niệm giá trị hiện tại, nên bạn nhận thức được rằng mình là nạn nhân của sự quảng cáo sai. Trái với những lời quảng cáo, bạn không trúng sổ số 20 triệu đô la, mà chỉ trúng chưa đến một nửa số đó

Bốn công cụ của thị trường tín dụng

Nếu phân loại theo thời hạn thanh toán của chúng, chúng ta có thể chia các công cụ của thị trường tín dụng thành 4 loại cơ bản, đó là

1. Cho vay đơn

Chúng ta vừa thảo luận về loại hình cho vay này. Đây là các khoản cho vay mà trong đó người cho vay cấp cho người đi vay một số vấn nhất định.

Người đi vay phải hoàn trả cho người cho vay số vốn gốc vào ngày đáo hạn cộng thêm một khoản tiền lãi. Nhiều công cụ trên thị trường tiền tệ thuộc loại này, chẳng hạn các khoản cho vay thương mại đối với các doanh nghiệp học xuất nhập khẩu

2. Cho vay với mức thanh toán cố định (còn gọi là cho vay trả góp)

Đây là loại hình cho vay mà trong đó người cho vay cấp cho người đi vay một số vốn nhất định. Sau đó, người đi vay phải hoàn trả tiền vay bằng cách thanh toán số tiền như nhau trong mỗi thời kỳ (chẳng hạn tháng), trong đó có cả vốn gốc và tiền lãi quy định cho một số năm

Ví dụ, nếu bạn vay 1000 đô la theo hình thức cho vay với mức thanh toán cố định, thì hợp đồng cho vay có thể yêu cầu bạn trả mỗi năm 126 đô la trong 25 năm. Các khoản cho vay trả góp như cho vay để mua ô tô và cho vay cầm cố thường thuộc loại này học phân tích báo cáo tài chính

3. Trái phiếu cupôn

Các trái phiếu cupôn đem lại cho người chủ của trái phiếu một số tiền lãi (tiền thanh toán cupôn) nhất định hàng năm cho tới ngày đáo hạn, khi một số tiền nhất định cuối cùng (bằng mệnh giá, tức giá trị ghi trên trái phiếu) được hoàn trả.

Tiền thanh toán cupôn có tên như vậy là vì người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) nhận được tiền thanh toán bằng cách xé cupôn (cuống phiếu) ra khỏi trái phiếu và gửi nó cho người phát hành trái phiếu (người đi vay) và sau đó người này gửi tiền thanh toán cho người nắm giữ. Hiện nay, người ta không còn phải gửi cupôn đi để nhận được số tiền thanh toán nữa. nên học kế toán ở đâu

Chẳng hạn nếu nắm giữ 1 trái phiếu cupôn có mệnh giá 1.000 đô la, thì bạn sẽ tự động nhận được số thanh toán cupôn 100 đô la mỗi năm trong mười năm vào ngày đáo hạn, bạn nhận lại mệnh giá của nó bằng 1.000 đô la (mệnh giá của trái phiếu thường bằng 1.000 đô la).

Chúng ta có thể xác định được một trái phiếu cupôn nhờ ba thông tin:

  • Nó phải có tên công ty hoặc cơ quan chính phủ phát hành trái phiếu
  • Ngày đáo hạn của trái phiếu khóa học xuất nhập khẩu online
  • Lãi suất cupôn của trái phiếu, tức số tiền thanh toán cupôn hàng năm được biểu thị bằng phần trăm của mệnh giá trái phiếu

Trong ví dụ của chúng ta, trái phiếu cupôn có số tiền thanh toán cupôn là 100 đô la và mệnh giá trái phiếu bằng 1.000 đô la. Như vậy, lãi suất cupôn bằng 100 đô la/1.000 đô la hay 10%. Các công cụ của thị trường vốn như trái phiếu và tín phiếu kho bạc Mỹ, trái phiếu công ty là những ví dụ về trái phiếu cupôn

4. Trái phiếu chiết khấu (còn gọi là trái phiếu cupôn 0)

Loại trái phiếu này được mua với giá thấp hơn mệnh giá của nó (tức với một mức chiết khấu nhất định) và mệnh giá được hoàn trả vào ngày đáo hạn. Khác với trái phiếu cupôn, trái phiếu chiết khấu không đem lại một đồng thanh toán lãi suất nào. Nó chỉ trả theo mệnh giá học kế toán trưởng ở đâu tại tphcm

Ví dụ, một trái phiếu chiết khấu với mệnh giá 1.000 đô la có thể được mua với giá 900 đô la. Sau một năm, người chủ sẽ được hoàn trả lại mệnh giá là 1.000 đô la. Tín phiếu kho bạc Mỹ, trái phiều tiết kiệm Mỹ và trái phiếu cupôn 0 dài hạn là những ví dụ về trái phiếu chiết khấu

Bốn loại công cụ này đòi hỏi phải thanh toán tại các thời điểm: Các khoản cho vay đơn và trái phiếu chiết khấu chỉ yêu cầu thanh toán vào ngày đáo hạn, trong khi các khoản cho vay với mức thanh toán cố định và trái phiếu cupôn áp dụng hình thức định kỹ cho tới ngày đáo hạn. kế toán xây lắp công trình

Làm thế nào để bạn biết công cụ nào trong sổ này đem lại cho bạn nhiều thu nhập hơn? Chúng có vẻ khác nhau như thế bởi vì chúng yêu cầu thanh toán tại các thời điểm khác nhau.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng khái niệm giá trị hiện tại như đã giải thích ở trên để hình thành quy trình tính toán lãi suất thu được từ các loại công cụ khác nhau.

>>Xem thêm: Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Chi phí cơ hội và chi phí tính toán

Chi phí cơ hội và chi phí tính toán

Bài viết tiếp theo

khóa học hộ kinh doanh cá thể

khóa học hộ kinh doanh cá thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo