Quản trị vốn tiền mặt

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 29/07/2019 7 phút đọc

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số tiền ứng trước về tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên và liên tục. Hình thức biểu hiện: Vốn bằng tiền, nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản lưu động khác.

Bài viết này chúng ta tìm hiểu về quản trị vốn tiền mặt - Thuộc một phần của quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp. phân tích báo cáo tài chính

1. Sự cần thiết của quản trị vốn tiền mặt

Việc dự trữ một bộ phận vốn tiền mặt có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp:

- Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục

- Phòng ngừa mọi bất trắc xảy ra trong quá trình kinh doanh, duy trì khả năng thanh toán, thể hiện sự ổn định, lành mạnh về mặt tài chính của doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện được các cơ hội tốt trong kinh doanh.

2. Bất lợi của quản trị vốn tiền mặt

- Phát sinh chi phí quản lý; học xuất nhập khẩu

- Bị ảnh hưởng của lạm phát và thay đổi tỷ giá;

- Mất chi phí cơ hội của vốn tiền mặt. học xuất nhập khẩu online

Nhiệm vụ của quản trị vốn tiền mặt là đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ lượng tiền mặt cần thiết đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, trên cơ sở phải giảm thiểu rủi ro về lãi suất, tỷ giá hối đoái và những thiệt hại đối với việc lưu giữ tiền mặt.

3. Nội dung quản trị vốn tiền mặt

- Xác định mức dự trữ tiền mặt hợp lý khóa học xuất nhập khẩu online

Mức tồn quỹ tiền mặt tối ưu = Mức chi tiêu vốn tiền mặt bình quân 1 ngày trong kỳ x Số ngày dự trữ tồn quỹ hợp lý

- Dự đoán và lập kế hoạch lưu chuyển vốn bằng tiền

- So sánh các luồng nhập và xuất quỹ tiền mặt để cân đối tiền mặt.

4. Các biện pháp quản lý:

+ Mọi khoản thu chi vốn tiền mặt đều phải thực hiện qua quỹ;

+ Phân định trách nhiệm rõ ràng trong quản lý vốn tiền mặt;

+ Xây dựng quy chế thu,chi quỹ tiền mặt;

+ Quản lý chặt chẽ các khoản tạm ứng tiền mặt, cần quy định đối tượng, thời gian và mức tạm ứng... để quản lý chặt chẽ, tránh việc lợi dụng quỹ tiền mặt của doanh nghiệp vào mục đích cá nhân.

Xem thêm: Quản trị nợ phải thu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Apple thành công nhờ hình thức thương mại khép kín

Apple thành công nhờ hình thức thương mại khép kín

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo