Lợi nhuận tài chính là gì? Phân tích lợi nhuận qua báo cáo kết quả kinh doanh

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 23/08/2019 7 phút đọc

Phân tích hoạt động tài chính là một trong những nội dung của phân tích tình hình và kết quả kinh doanh. Cùng tìm hiểu các khái niệm lợi nhuận tài chính và những lợi nhuận khác trong bài viết dưới đây

Lợi nhuận tài chính là gì?

Lợi nhuận tài chính là lợi nhuận thu được từ các hoạt động đầu tư tài chính như: Cho vay, đầu tư chứng khoán, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh, kinh doanh ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá…

Công thức tính lợi nhuận tài chính học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Lợi nhuận tài chính = Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính

Chú ý: Trong chi phí tài chính bao gồm cả lãi vay, do vậy nếu doanh nghiệp vay nợ nhiều với lãi suất cao thì lợi nhuận tài chính sẽ âm (lỗ giả).

Để xác định được chính xác kết quả đầu tư tài chính, lãi vay sẽ được trừ khỏi chi phí tài chính:

Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính – Chi phí tài chính không chứa lãi

Các lợi nhuận khác khi phân tích tình hình và kết quả kinh doanh

Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ

Là lợi nhuận thu được do tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc chức năng kinh doanh chính của doanh nghiệp hoc ke toan truong o dau

Lợi nhuận bán hàng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý

Lợi nhuận bán hàng có thể được gọi với các tên khác như: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận tiêu thụ học xuất nhập khẩu online

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận khác là các khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động khác biệt với hoạt động thông thường (bất thường) như: Lợi nhuận từ chuyển nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được hưởng; Thu hồi các khoản nợ phải thu đã xóa nợ; Các khoản phải trả không tìm được chủ nợ…

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)

Là lợi nhuận chưa trừ lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp

EBIT = Lợi nhuận bán hàng + Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính + Lợi nhuận khác

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay

Xem thêm: Phương pháp hồi quy trong phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước 07 Bước cho quy trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

07 Bước cho quy trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo