Mục tiêu và ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính Tác giả Phân tích tài chính 19/05/2018 15 phút đọc

Khi phân tích tài chính doanh nghiệp cần xác định rõ được mục tiêu và ý nghĩa của công việc này. Tùy vào các đối tượng quan theo các góc độ khác nhau với các mục tiêu khác nhau. Dưới đây chúng ta tìm hiểu về mục tiêu và ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì?
 • Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp

Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá tài chính của doanh nghiệp
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp giúp cho các chủ thể quản lý có lợi ích gắn với doanh nghiệp nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, từ đó dự đoán được chính xác tài chính của doanh nghiệp trong tương lai cũng như những rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải kế toán công ty xây dựng
 • Từ những phân tích đó, có thể đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. học kế toán thực hành ở đâu

Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp

Xem thêm: Kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính

Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp

Đối với các loại hình quyết định xem có nên mua hay bán cổ phần, có nên cho vay hay từ chối, nên lựa chọn kiểu quy trình mới hay tiếp tục kiểu trước đây phụ thuộc vào kết quả của việc phân tích tài chính có chất lượng mang lại học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Có 2 mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp

Hiểu được các con số hay nắm chắc các con số

 • Mục tiêu sử dụng những dữ liệu phân tích tài chính để làm phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính được ghi trong các báo cáo của doanh nghiệp. khóa học hành chính nhân sự tại hà nội
 • Dựa vào đó để đưa ra được nhiều biện pháp phân tích nhằm mục đích miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa, biết chắt lọc những thông tin cần thiết từ những dữ liệu đã có ban đầu

Đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai

 • Dựa vào các công cụ và kỹ thuật để phân tích tài chính nhằm cho việc cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của doanh nghiệp và có thể đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng về những sự cố kinh tế trong tương lai

Xem thêm: Nội dung cơ bản của phân tích tài chính doanh nghiệp

Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp

Với mỗi chỉ thể có gắn liền lợi ích với doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan tới các hoạt động tài chính của doanh nghiệp thường có nhu cầu tìm kiếm các thông tin về kinh tế và tài chính của doanh nghiệp

Với mỗi đối tượng sẽ quan tâm tới những giác ngộ mục tiêu khác nhau. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp áp dụng cho những chủ thể cũng khác nhau

Ý nghĩa đối với các nhà quản lý doanh nghiệp: học kế toán thực tế tại hà nội

 • Những nhà quản lý doanh nghiệp là những người trực tiếp quản lý, điều hành vì vậy phải hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp phục vụ cho việc phân tích.
 • Giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nắm được các tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính cả doanh nghiệp
 • Giúp xác định được những thế mạnh và những biểu hiện tốt, không tốt bất cập trong vấn đề tài chính có thể làm ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp
 • Dựa vào phân tích tài chính doanh nghiệp để tính toán đưa ra dự đoán tài chính
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp để tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp

Nhà đầu tư (Bao gồm cả các cổ đông hiện tại và tương lai): Dựa vào để đánh giá thu nhập, những rủi ro để quyết định có đầu hay rút vốn về hay không

Những chủ nợ, nhà cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp như: Các ngân hàng, tổ chức cho vay tài chính, người mua trái phiếu của doanh nghiệp, hay các doanh nghiệp khác...dùng để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp và ra quyết định tín dụng với mức cho vay, thời gian cho vay, hình thức thu nợ… một cách phù hợp nhất kế toán xây dựng theo thông tư 200

Những người hưởng lương trong doanh nghiệp

 • Hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp để biết được khả năng phát triển của mình khi làm trong doanh nghiệp lớp học kế toán thuế
 • Những thông tin này trực tiếp liên quan tới các quyền lợi cùng trách nhiệm đến khách hàng và tương lai của họ

Cơ quan quản lý Nhà nước: Dựa vào phân tích tài chính để đánh giá tác động của các chính sách điều tiết vĩ mô

Nhà phân tích tài chính; học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối quan hệ về kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp có chức năng phục vụ cho việc sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp
 • Việc phân tích tài chính doanh nghiệp cho phép các nhà quản lý, kinh doanh nhìn nhận được đúng khả năng, sức mạnh và những sự hạn chế của doanh nghiệp khóa học tài chính
 • Trên cơ sở những đánh giá này sẽ xác định được đúng đắn những mục tiêu và chiến lược kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất

Như vậy qua bài viết của Phantichtaichinh trên đây các bạn đã biết được mục tiêu và ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp. Mong rằng thông tin được trình bày trong bài viết hữu ích với bạn

Xem thêm: Đối tượng và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

khóa học logistics dành cho người chưa biết gì

Phân tích tài chính
Tác giả Phân tích tài chính Admin
Bài viết trước Tìm hiểu và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản

Tìm hiểu và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo