Vai trò của ngân hàng thương mại đối với phát triển kinh tế

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 05/09/2018 14 phút đọc

Ngân hàng thương mại có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam. Để hiểu rõ về vao trò của ngân hàng thương mại ở Việt Nam ta cùng đi tìm hiểu về khái niệm, chức năng, vai trò của ngân hàng thương mại trong bài viết dưới đây

1. Khái niệm và các chức năng của ngân hàng thương mại

Khái niệm ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của nó – kinh tế thị trường – thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được

Phân loại ngân hàng thương mại

 • Dựa vào hình thức sở hữu: Ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng chi nhánh nước ngoài, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài
 • Dựa vào chiến lược kinh doanh: Ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ học kế toán tổng hợp tại hà nội
 • Dựa vào tính chất hoạt động: Ngân hàng chuyên doanh, ngân hàng kinh doanh tổng hợp

Chức năng của ngân hàng thương mại

Chức năng trung gian tín dụng

 • Người có vốn (ủy thác đầu tư và gửi tiền) Ngân hàng thương mại (Cho vay, đầu tư) Người cần vốn học xuất nhập khẩu
 • Đây là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, nó quyết định sự duy trì và phát triển của ngân hàng, đồng thời là cơ cở để thực hiện hai chức năng còn lại.

Chức năng trung gian thanh toán

Cách thức thực hiện: Trích tài khoản tiền gửi của khách hàng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người thụ hưởng theo lệnh của chủ tài khoản

Cơ sở: Dựa vào chức năng trung gian tín dụng

Ý nghĩa:

 • Tiết kiệm chi phí lưu thông, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an toàn và hiệu quả
 • Thúc đẩy lưu thông hàng hoá, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn
 • Góp phần phát triển kinh tế mẫu 08-mst ban hành kèm theo thông tư 95
 • Tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc thu lệ phí thanh toán
 • Tăng nguồn vốn cho vay của ngân hàng

Chức năng trung gian thanh toán là cơ sở hình thành chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại

Chức năng tạo tiền

 • Là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của ngân hàng thương mại
 • Làm thăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội
 • Chỉ ra mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và lưu thông tiền tệ

2. Khái quát vai trò của ngân hàng thương mại

- Cung cấp nhu cầu vay vốn cho sự phát triển kinh tế

 • Tạo nền: Tạo vốn cho sự phát triển kinh tế
 • Biến tiết kiệm thành đầu tư

- Nâng cao hiệu quả kinh tế

 • Rút ngắn tốc độ lưu thông hàng hóa và tiền tệ
 • Góp phần làm cho sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục không bị đứt quãng cung cấp vốn đầu tư và các công cụ lưu thông tín dụng biểu thuế xuất nhập khẩu 2020

- Tham gia kiểm soát các hoạt động kinh tế

- Tham gia vào sự ổn định của thị trường tài chính và thị trường chứng khoán. Tạo điều kiện phát triển nên những thị trường này thông qua việc chiết khấu giải quyết khả năng lưu thông nhanh của chứng khoán

- Cung cấp thông tin, tư vấn và dịch vụ đầu tư

3. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Thực trạng:

 • Hoạt động ở trình độ thấp và nghiệp vụ, chuyên môn đơn điệu hình thức huy động vốn cho vay
 • Chưa đáp ứng nhu cầu và vốn. Mâu thuẫn cơ bản giữa hiện tượng thừa vốn ở ngân hàng và thiếu vốn của nền kinh tế (các doanh nghiệp)
 • Những hạn chế và tiêu cực
 • Thiếu hoạt động trung gian của tài chính và cung cấp dịch vụ học kế toán tổng hợp

Giải pháp hoàn thiện ngân hàng thương mại Việt Nam

 • Xây dựng quy chế hoạt động thống nhất và khoa học
 • Tăng cường tính tự chủ và độc lập hơn
 • Hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ
 • Thâm nhập vào nền kinh tế sâu hơn giáo trình tin học văn phòng
 • Cải tiến và đa dạng hóa các hoạt động cho vay và thu nợ cũng như thu hút nguồn vốn
 • Nâng cao trình hộ nghiệp vụ của cán bộ nhân viên ngân hàng
 • Song song với việc hoàn thiện pháp lệnh ngân hàng. Các ngân hàng thương mại nên đẩy mạnh các hình thức tín chấp, xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng củng cố uy tín với khách hàng.

>> Xem thêm: Các quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Các quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Các quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo