Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 14/07/2024 13 phút đọc

Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, chúng ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định. Các nhà phân tích tài chính thường xuyên vận dụng công thức Dupont trong các phân tích mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công cụ này lại khá đơn giản, các nhà đầu tư theo trường phái cơ bản hoàn toàn có thể áp dụng để phân tích các chỉ số của doanh nghiệp và từ đó đưa ra quyết định đầu tư.

>>>>Tham khảo thêm: Học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ở đâu tốt

Bài viết này là một ví dụ về sử dụng công cụ Dupont để phân tích chỉ số ROE, chỉ số phân tích tài chính. Một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá doanh nghiệp và tìm ra những yếu tố tác động đến chỉ số này. học về tài chính

1. Ứng Dụng Mô Hình Dupont

- Mô hình có thể được sử dụng bởi bộ phận thu mua và bộ phận bán hàng để khảo sát hoặc giải thích kết quả của ROE, ROA,…

- So sánh với những hãng khác cùng ngành kinh doanh học xuất nhập khẩu online

- Phân tích những thay đổi thường xuyên theo thời gian học logistics ở đâu tốt

- Cung cấp những kiến thức căn bản nhằm tác động đến kết quả kinh doanh của công ty

- Cho thấy sự tác động của việc chuyên nghiệp hóa chức năng mua hàng.

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont

2. Các Bước Trong Phương Pháp Dupont

- Thu nhập số liệu kinh doanh ( từ bộ phận tài chính )

- Tính toán ( sử dụng bảng tính ) khóa học xuất nhập khẩu

- Đưa ra kết luận học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Nếu kết luận xem xét không chân thực , kiểm tra số liệu và tính toán lại

3. Hạn chế của mô hình phân Tích Dupont

- Dựa vào số liệu kế toán cơ bản nhưng có thể không đáng tin cậy

- Không bao gồm chi phí vốn

- Mức độ tin cậy của mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào giả thuyết và số liệu đầu vào.

4. Điều kiện áp dụng phương pháp Dupont

- Số liệu kế toán đáng tin cậy. chứng chỉ hành nghề kế toán là gì

5. Phân tích tài chính bằng mô hình phân tích Dupont

ROE là chỉ số thể hiện khả năng tạo tiền trên đồng vốn góp của đồng và được tính bằng công thức lấy lợi nhuận ròng chia vốn chủ sở hữu. Do vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản, nên ROE sẽ phụ thuộc vào hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản. Mối quan hệ này được thể hiện bằng mô hình Dupont cấp 1 và cấp 2 như sau:

mô hình Dupont

Như vậy, qua khai triển chỉ tiêu ROE có thể thấy chỉ tiêu này được cấu thành bởi ba yếu tố chính. Thứ nhất là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu. Đây là yếu tố phản ánh trình độ quản lý doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Thứ hai là, vòng quay vòng quay tài sản. Đây là yếu tố phản ánh trình độ khai thác và sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Thứ ba là, hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu. Đây là yếu tố phản ánh trình độ quản trị tổ chức nguồn vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. học kế toán trưởng

Để tăng ROE, tức là tăng hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp có 3 sự lựa chọn cơ bản là tăng một trong ba yếu tố trên. Một là gia tăng lợi nhuận ròng biên, điều này yêu câu doanh nghiệp phải có một lợi thế cạnh tranh nhất định trong ngành. Có thể bằng cách tiết giảm chi phí, tăng giá bán… Hai là, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách sử dụng tốt hơn hoặc tăng hiệu suất sử dụng các tài sản sẵn có của mình, nhằm nâng cao vòng quay tài sản. Ba là, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách nâng cao đòn bẩy tài chính hay nói cách khác là vay nợ thêm vốn để đầu tư. Nếu mức lợi nhuận trên tổng tài sản của doanh nghiệp cao hơn mức lãi suất cho vay thì việc vay tiền để đầu tư của doanh nghiệp là hiệu quả. HBC, NKG, HSG là những công có ROE khá cao những năm gần đây do sử dụng mạnh đòn bẩy tài chính. khóa học trưởng phòng nhân sự online

Như vậy, nếu chỉ nhìn vào khái niệm và công thức ban đầu của ROE thì khó lòng có thể xác định được chỉ số này thay đổi và phụ thuộc vào những yếu tố nào. Khi áp dụng công thức Dupont vào phân tích, kết hợp với so sánh chỉ tiêu ROE của doanh nghiệp qua các năm. Sau đó phân tích xem sự tăng trưởng hoặc tụt giảm của chỉ số này qua các năm bắt nguồn từ nguyên nhân nào, từ đó đưa ra nhận định và dự đoán xu hướng của ROE trong các năm sau.

>>>Xem thêm: Các chỉ số quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính

Bài viết được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia của Phân tích tài chính. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn!.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo tài chính các bạn nên tham khảo khóa học tài chính cho người không chuyên, trong khóa học này sẽ được những chuyên gia về tài chính hướng dẫn chi tiết.

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận đầu tư doanh nghiệp

Phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận đầu tư doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo