Những vấn đề cần nắm rõ về báo cáo tài chính

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/02/2019 14 phút đọc

Việc nộp Báo cáo tài chính rất quan trọng đối với các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp. Nộp Báo cáo tài chính vào thời điểm nào cho đúng hạn và đúng qua cách, nộp cho cơ quan nào? Mời các bạn tham khảo chi tiết qua bài viết sau của phân tích tài chính.

>>>>Bài viết hay: học phân tích báo cáo tài chính ở đâu tốt nhất

I.Hạn nộp BCTC

Theo điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp BCTC cụ thể như sau:

1.Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2.Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

- Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định. khóa học quản trị nhân sự tại hà nội

Những vấn đề cần nắm rõ về báo cáo tài chính

II.Bộ BCTC bao gồm:

Căn cứ thông tư 2665/CT-TTHT hướng dẫn những báo cáo phải nộp trong bộ BCTC 2015 đối với Các doanh nghiệp mở sổ sách theo quyết định 48 và Thông tư 200:

“ 3.1- Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm các biểu mẫu sau:

– Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DN học xuất nhập khẩu

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DN

– Báo cáo lưu chyuển tiền tệ: Mẫu số B 03 – DN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DN

3.2- Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính gồm các biểu mẫu sau:

+ Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DNN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

+ Bảng cân đối tài khoản: Mẫu số F01-DNN

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN”

III.Nộp BCTC ở đâu

Theo quy định tại Thông tư 200/2014 và thông tư 133/2016, các đối tượng nộp BCTC phải nộp cho các cơ quan sau:

Các DNKỳ lập BCCơ quan tài chínhCơ quan thuếCơ quan thống kêDN cấp trênCơ quan đăng ký kinh doanh
DN nhà nướcQuý/ nămxxxxx
DN có vốn đầu tư nước ngoàiNămxxxxx
DN khácNămxxxx

Các bước tiến hành: học nghiệp vụ khai báo hải quan ở đâu

Bước 1. Kế toán tại DN lấy file dữ liệu từ TCT đã ký điện tử và nộp thành công.

Bước 2. In ra và đóng thành 02 quyển (có đầy đủ chữ ký của kế toán, Giám đốc, đóng dấu giáp lai tại 02 quyển đó)

Bước 3. Đến chi cục Thống kê, bạn nộp 02 bản (01 quyển nộp tại chi cục thuế, 01 quyển có dấu đóng xác nhận đã nộp BCTC cho chi cục Thống kê và lưu giữ tại Công ty cho từng năm).

>>>>Xem thêm: trình bày báo cáo luân chuyển tiền tệ

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Phân tích tình hình thanh toán nợ phải thu

Phân tích tình hình thanh toán nợ phải thu

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo