Phân tích lợi thế cạnh tranh dưới góc độ Báo cáo tài chính của Warren Buffet

Khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Warren Buffett đã chia sẻ rất nhiều quan điểm, kiến thức sâu rộng của ông về đầu tư trong những bài phát biểu và thư gửi cổ đông, nhưng chi tiết về cách thức cụ thể để lựa chọn 1 doanh nghiệp và làm thế nào để định giá doanh nghiệp đó thì chưa được phân tích 1 cách cụ thể. học kế toán qua video

Trong bài viết này, các chuyên gia Phân tích tài chính sẽ Phân tích lợi thế cạnh tranh dưới góc độ Báo cáo tài chính của Warren Buffet

Phân tích lợi thế cạnh tranh dưới góc độ Báo cáo tài chính của Warren Buffet

Lợi thế cạnh tranh (DCA – Durable Competitive Advantage) Ghi chú
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Biên lợi nhuận gộp  

> 30% = DCA

< 30% = Sự cạnh tranh sẽ dễ bào mòn Biên lợi nhuận

< 10% = khả năng cao là không có DCA

Quan trọng nhất là biên lợi nhuận gộp phải ổn định và tính đồng nhất, không có nhiều biến động liên tục trong nhiều năm
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tính theo % của lợi nhuận gộp)  

< 30% = chất lượng doanh nghiệp tốt

Gần 100% = ngành nghề có sự cạnh tranh khốc liệt

Quan trọng nhất là sự ổn định và tính đồng nhất
Khấu hao (tính theo % của lợi nhuận gộp) Doanh nghiệp có DCA thường có tỷ lệ thấp hơn so với đối thủ nên học kế toán thực hành ở đâu
Chi phí lãi vay (so sánh với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi) Doanh nghiệp có DCA có rất ít hoặc không có lãi vay.

Buffett thích những doanh nghiệp có tỷ lệ < 15%

 

Doanh nghiệp có tỷ lệ chi phí lãi vay/lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi thấp nhất trong ngành = DCA

Chú ý: tỷ lệ này sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại ngành nghề

Lợi nhuận sau thuế (%, so sánh với doanh thu)  

> 15% trong nhiều năm liền = DCA

< 5% = ngành nghề có sự cạnh tranh cao

Quan trọng nhất là ổn định, tính đồng nhất và xu hướng tăng trưởng trong dài hạn
2. Bảng cân đối kế toán
Tiền và các khoản tương đương tiền Nhiều tiền mặt và các khoản tương đương tiền, giấy tờ có giá và đồng thời ít nợ vay Xem báo cáo trong 5 – 7 năm để biết dòng tiền mặt được tạo ra từ nguồn nào
Các khoản phải thu Duy trì tỷ lệ các khoản phải thu/doanh thu thấp hơn đối thủ cạnh tranh, liên tục trong nhiều năm Doanh nghiệp có DCA không cần thiết phải có chiết khấu lớn hoặc điều khoản trả chậm quá nhiều cho nhà phân phối hoặc đại lý
Hàng tồn kho Hàng tồn kho và doanh thu có sự tăng trưởng đồng nhất Nếu hàng tồn kho biến động lớn (tăng/giảm) liên tục trong nhiều năm à ngành nghề cạnh tranh lớn và ảnh hưởng lớn từ yếu tố chu kỳ
Tài sản cố định hữu hình Maintenance Capex/doanh thu thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp có DCA không cần phải đầu tư quá nhiều, liên tục trong nhiều năm, cho tài sản cố định để có thể duy trì vị thế hiện tại
Tài sản cố định vô hình Có rất nhiều loại tài sản vô hình không được ghi nhận vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp  

Những tài sản vô hình này góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ví dụ: bằng phát minh, sở hữu trí tuệ, giấy phép, mạng lưới phân phối, mối quan hệ với khách hàng…

Nợ vay ngắn hạn Buffett thường tránh những doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay ngắn hạn/nợ vay dài hạn cao khi so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành học thực hành kế toán ở đâu
Nợ vay dài hạn Các doanh nghiệp có DCA thường cần rất ít (hoặc không cần) nợ dài hạn để duy trì và mở rộng kinh doanh Những doanh nghiệp “tuyệt vời” thường có khả năng tạo ra lợi nhuận hàng năm đủ để trả hết nợ vay dài hạn trong khoảng 3 – 4 năm (lý tưởng nhất là 1 – 2 năm)
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ khóa học xuất nhập khẩu nâng cao
Chi phí mua sắm tài sản cố định (Capex)  

Tổng Capex trong 7 – 10 năm so sánh với tổng lợi nhuận sau thuế:

< 50% = doanh nghiệp nhiều khả năng có lợi thế cạnh tranh

< 25% = có thể là 1 doanh nghiệp tuyệt vời với lợi thế cạnh tranh bền vững

Những cỗ máy tạo ra tiền thường không cần phải đầu tư quá nhiều cho tài sản cố định nhưng vẫn có thể tạo ra được những dòng tiền ổn định, đều đặn học kế toán thực tế ở đâu

Trên đây là bài viết về Phân tích lợi thế cạnh tranh dưới góc độ Báo cáo tài chính của Warren Buffet . Để tránh gặp phải sai sót khi làm báo cáo tài chính bạn có thể  tham gia các khóa học về tài chính ở các Trung tâm uy tín.

>> Xem thêm:  Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính đến các yếu tố báo cáo tài chính

5/5 - (1 bình chọn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*