Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/01/2019 12 phút đọc

Tài sản ngắn hạn (TSNH) là một loại tài sản trong doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn, trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh thông thường. TSNH bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, HTK và TSNH khác. khóa học quản trị nhân sự tại tphcm

Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Mặc dù có thời gian hoạt động ngắn nhưng loại tài sản này lại chiếm tỷ trọng khá cao trong mọi loại hình DN. Vì có thời gian hoạt động ngắn nên việc nâng cao tốc độ luân chuyển của loại tài sản này luôn là một trong những mục tiêu phấn đầu của các nhà quản trị. Nâng cao tốc độ luân chuyển của TSNH cũng đồng nghĩa với việc khiến cho tài sản vận động nhanh hơn cũng như chu kỳ hoạt động của TSNH ngắn lại.

>>>Bài viết hay: Khoá học phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

TSNH xuất hiện trong nhiều hoạt động của DN từ khâu dự trữ đến sản xuất rồi tiêu thụ duới nhiều hình thái biểu hiện khác nhau từ thước đo tiền tệ đến thước đo hiện vật. Bởi vậy, cần phải phân tích tốc độ luân chuyển của TSNH để tìm ra những nguyên nhân và từ đó đề ra những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao tốc độ luân chuyển của TSNH; là cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN.

Phân tích tốc độ luân chuyển của TSNH được tiến hành theo quy trình sau:

- Đánh giá khái quát tốc độ luân chuyển của TSNH, nhà phân tích thường sử dụng hai chỉ tiêu sau: Số lần luân chuyển TSNH và Thời gian luân chuyển TSNH. học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu

Số lần luân chuyển TSNH cho biết trong kỳ kinh doah, TSNH luân chuyển đưuọc mấy lần. Số lần luân chuyển TSNh càng lớn chứng tỏ sự vận động của TSNH càng tốt, tốc độ luân chuyển của TSNH càng cao. Nói cách khác, chỉ tiêu này cho biết một đồng TSNH sau một kỳ hoạt động đem lại được bao nhiều đồng doanh thu thuần. Khi tốc độ luân chuyển TSNH càng cao càng cho thấy doanh thu thuần tạo ra càng nhiều, đây chính là tiền đề để góp phân nâng cao lợi nhuận cùng như hiệu quả kinh doanh cho DN.

07-1

Chỉ tiêu này cho biết thời gian cần thiết bình quân để TSNH luân chuyển được 1 lần. Chỉ tiêu này có trị số càng thấp càng tốt về thể hiện tốc độ luân chuyển cao của TSNH, góp phần nâng cao lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh cho DN. học kế toán thực hành ở đâu tốt

Sau khi đã tính toán được hai chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của TSNH ở kỳ phân tích ta thực hiện công cụ só sánh giản đơn bằng số tuyệt đối và tương đối để tháy quy mô và tốc độ thay đổi của các chỉ tiêu. Bên cạnh đó việc so sánh còn được thực hiện với số trung bình của ngành hay những DN tiến tiến trong nghành để thấy được sự tiến bộ hay thụt lùi của tốc độ luân chuyển TSNH tại DN.

- Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến tốc độ luân chuyên của TSNH: tự học tin học văn phòng

%E1%BA%A3nh-1-1

Dựa vào công thức trên ta thấy có 3 nhân tố ảnh hưởng đến thời gian luân chuyển TSNH, bao gồm: Thời gian kỳ nghiên cứu, TSNH bình quân và doanh thu thuần. Do thời gian kỳ nghiên cứu là một hằng số nên ảnh hưởng của nhân tố này đến thời gian luân chuyển TSNH bằng không(=0).

Sử dụng công cụ loại trừ, ta lần lượt xét ảnh hưởng của các nhân tố còn lại đến sự thay đổi thời gian luân chuyển TSNH như sau: học kế toán ở đâu

- Xét ảnh hưởng của nhân tố TSNH bình quân:

Trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, nhân tố này có mối quan hệ tỷ lệ thuận với thời gian luân chuyển TSNH.

%E1%BA%A3nh-2

- Xét ảnh hưởng của nhân tố doanh thu thuần: học kế toán thực hành ở đâu tốt

Trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, nhân tố này có mối quan hệ ngược chiều với thời gian luân chuyển TSNH. cách xây dựng thương hiệu tuyển dụng

%C3%A1o

- Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố, rút ra nhận xét, kết luận và đưa ra kiến nghị:

Sau khi đã lần lượt xem xét cụ thể các nhân tố ảnh hưởng các nhân tố ảnh hưởng, ta tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố lại rồi từ đó rút ra nhận xát, kết luận và đưa ra kiến nghị nhằm cải thiện tốc độ luân chuyển của TSNH. Đồng thời, phải chi rõ mức TSNH bình quân tham gia luân chuyển mà DN tiết kiệm được hay bị lãng phí do tốc độ luân chuyển của TSNH thay đổi. nên học kế toán ở đâu

Sử dụng kỹ thuật loại trừ, ta có thể xác đinh lượng TSNH tiết kiệm hay lãng phí do sự thay đổi tốc độ luân chuyển của TSNH như sau:

b%E1%BA%A3ng

Trong quá trình phân tích, để thuận tiện ta có thể lập bảng hân tích tốc độ luân chuyển của TSNH với kết cấu như sau: bằng kế toán trưởng

Bảng phân tích tốc độ luân chuyển của TSNH

ct-2

>>>Xem thêm: Phân tích mối quan hệ giữa tài sản với nguồn hình thành tài sản

Phân tích tài chính chúc bạn thành công!

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Phân tích mối quan hệ giữa tài sản với nguồn hình thành tài sản

Phân tích mối quan hệ giữa tài sản với nguồn hình thành tài sản

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo