Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 18/07/2024 11 phút đọc

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị thường tự chủ tài chính trong nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do các cơ quan thẩm quyền giao phó. Cùng phân tích tài chính phân loại đơn vị sự nghiệp có thu trong bài viết dưới đây

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt Hà Nội vàTPHCM

Đơn vị sự nghiệp có thu là gì?

Đơn vị sự nghiệp có thu đó là một tổ chức hoạt động theo các nhiệm vụ được nhà nước giao phó bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp và kinh phí thu tại chỗ từ các hoạt động được giao

Khái niệm về đơn vị sự nghiệp có thu thường được quy định theo cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Song theo xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, các đơn vị sự nghiệp có thu phải tự chủ về mặt tài chính, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế hoạt động.

Đơn vị sự nghiệp có thu được xác định bởi các tiêu thức:

 • Là các đơn vị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, hoạt động cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, y tế, văn hóa, thể dụng thể thao, sự nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm...
 • Được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao
 • Đơn vụ sự nghiệp được nhà nước cho phép thu một số loại phí, lệ phí, trong quá trình hoạt động để thực hiện nhiệm vụ để bù đắp chi phí hoạt động, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức.
 • Đơn vị sự nghiệp có thư cách pháp nhân, có con đấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán khóa học về xuất nhập khẩu

Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu

Đơn vị sự nghiệp có thu rất phong phú và đa dạng, có thể được phân chia theo các tiêu thức sau:

Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu theo sự phân cấp quản lý

Theo sự phân cấp quản lý ngành dọc, từ trung ương tới địa phương có thể chia thành:

 • Các đơn vị sự nghiệp cấp 1 có thu thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội do Trung ương, địa phương quản lý.
 • Các đơn vị sự nghiệp cấp 2, trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 1.
 • Các đơn vị sự nghiệp cấp 3 trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 2

Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu theo tính chất hoạt động

Theo tính chất hoạt động các đơn vị sự nghiệp có thu được phân thành:

 • Các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao
 • Các đơn vị sự nghiệp kinh tế
 • Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, khoa học
 • Các đơn vị sự nghiệp y tế học xuất nhập khẩu online
 • Các tổ chức đoàn thể, nghề nghiệp, xã hội

Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu theo nguồn thu

Căn cứ vào nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp được phân loại để thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính như:

 • Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ về hoạt động tài chính
 • Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động)
 • Đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp, đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do nhân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (gọi tắt là đơn vụ sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động)

Các đơn vụ sự nghiệp có thu hiện này hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do vậy các đơn vị đều phát huy mọi khả năng của mình để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội, tăng nguồn thu nhằm từng bước cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Như vậy, phân tích tài chính đã giúp các bạn hiểu rõ như thế nào là đơn vị sự nghiệp có thu và cách phân loại. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với các bạn sắp, đang và đã làm ở đơn vị kế toán đặc thù này.

Xem thêm bài viết: Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu

Bài viết tiếp theo

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo