Phân tích hiệu quả chi phí

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/04/2021 13 phút đọc

Phân tích hiệu quả chi phí - giúp cho chủ thể quản lý thấy được trình độ quản lý chi phí từ tổng quát đến chi tiết. Từ đó, đề xuất các biện pháp quản trị chi phí hợp lý.

Xem thêm: Hướng dẫn phân tích rủi ro tài chính và dự báo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thực tế, các CTCP không tiến hành phân tích hiệu quả chi phí. Trong nội dung bài viết này Phân tích tài chính sẽ trình bày đề xuất giải pháp cho các CTCP bổ sung phân tích hiệu quả chi phí, cụ thể:

1. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả chi phí

Về chỉ tiêu phân tích, gồm:

- Các chỉ tiêu:

Tỷ suất giá vốn hàng bán trên DTTBH&CCDV

Tỷ suất giá vốn hàng bán (%) = (Trị giá vốn hàng bán/DTTBH&CCDV) x 100

Tỷ suất chi phí bán hàng trên DTTBH&CCDV

Tỷ suất chi phí bán hàng (%) = Chi phí bán hàng/DTTBH&CCDV x 100

Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp trên DTTBH&CCDV

Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp (%) = (Chi phí quản lý doanh nghiệp/DTTBH&CCDV) x 100

- Các chỉ tiêu bổ sung mới là: Chỉ tiêu tỷ suất chi phí hoạt động trên tổng doanh thu thuần và chỉ tiêu tỷ suất chi phí tài chính trên tổng doanh thu thuần (hoặc tỷ suất chi phí lãi vay trên tổng doanh thu thuần).

Tỷ suất chi phí hoạt động trên tổng doanh thu thuần phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu cho biết, để thu được 100 đồng doanh thu thuần thì CTCP phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí hoạt động.

Tỷ suất chi phí hoạt động trên tổng doanh thu thuần = Chi phí hoạt động/Tổng doanh thu thuần x 100

Cơ sở số liệu tính chỉ tiêu dựa vào B02-DN; Chi phí hoạt động bao gồm: Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tỷ suất chi phí tài chính trên tổng doanh thu thuần phản ánh sự tác động của chi phí tài chính đến kết quả kinh doanh của công ty.

Tỷ suất chi phí tài chính = Chi phí tài chính/Tổng doanh thu thuần x 100

Nếu chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay thì có thể sử dụng chỉ tiêu phân tích là tỷ suất chi phí lãi vay trên tổng doanh thu thuần.

Tỷ suất chi phí lãi vay trên tổng doanh thu thuần (%) = Chi phí lãi vay/Tổng doanh thu thuần x 100

Phân tích hiệu quả chi phí

>> Tham khảo: Khóa học phân tích báo cáo tài chính

2. Quy trình thực hiện phân tích hiệu quả chi phí

Về quy trình thực hiện phân tích hiệu quả chi phí, cơ sở dữ liệu cần thu thập và kỳ phân tích.

Quy trình thực hiện phân tích hiệu quả chi phí là: Thu thập dữ liệu, lập bảng phân tích (xác định các chỉ tiêu, so sánh các chỉ tiêu giữa kỳ phân tích với kỳ gốc để xác định chênh lệch tuyệt đối và tương đối của từng chỉ tiêu); dựa vào bảng phân tích và các dữ liệu liên quan để đánh giá tình hình hiệu quả chi phí của CTCP từ tổng hợp đến chi tiết, từ đó xác định trọng điểm cần tăng cường quản lý.

Cơ sở dữ liệu thu thập để phân tích gồm: Thông tin chung, thông tin của ngành, báo cáo tài chính đã kiểm toán và thông tin khác của CTCP.

Kỳ phân tích là quý và năm.

Ví dụ: Phân tích hiệu quả chi phí của CTCP X

Bảng phân tích hiệu quả chi phí của CTCP X

Chỉ tiêuNăm 2012 Năm 2011 2012 so với 2011
1. Tỷ suất CPHĐ/DTT(%)96,0897,33-1,24
2. Tỷ suất CP TC/ DTT (%)3,131,102,03
3. Tỷ suất GVHB/ DTTBH&CCDV (%)84,1786,30-2,13
4. Tỷ suất CPBH/ DTTBH&CCDV (%)5,294,810,47
5. Tỷ suất CPQLDN/ DTTBH&CCDV (%)3,495,11-1,62

Căn cứ vào bảng trên ta thấy: Tỷ suất chi phí kinh doanh của công ty trong cả 2 năm đều nhỏ hơn 100% nên công ty đã sử dụng chi phí có hiệu quả mặc dù là hiệu quả còn chưa cao. Năm 2012 so với năm 2011, hiệu quả chi phí kinh doanh đã tăng lên.

Phân tích đối với từng loại chi phí ta thấy: Hiệu quả chi phí bán hàng, chi phí tài chính giảm, còn hiệu quả chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng lên. Hiệu quả chi phí tài chính giảm là do trong năm 2012 công ty đã đẩy mạnh thực hiện chiết khấu thanh toán cho khách hàng để sớm thu hồi tiền hàng.

Trên đây Phân tích tài chính đã hướng dẫn phân tích hiệu quả chi phí của Công ty Cổ phần. Mong rằng những thông tin trong bài viết hữu ích với các bạn.

Xem thêm:

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Học Khai Báo Hải Quan Ở Đâu Tốt?

Học Khai Báo Hải Quan Ở Đâu Tốt?

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo