Cách Tính Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (FCT)

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 21 phút đọc

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, việc hợp tác với nhà thầu nước ngoài đã trở thành một xu hướng phổ biến trong các dự án xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, khi làm việc với nhà thầu nước ngoài, một trong những yếu tố quan trọng cần được xem xét là việc tính toán thuế. Trong bài viết sau của Phân tích tài chính, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính thuế nhà thầu nước ngoài và những yếu tố cần lưu ý để đảm bảo tuân thủ quy định thuế hiện hành.

1. Thuế nhà thầu nước ngoài là gì?

Thuế nhà thầu nước ngoài là khoản thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

2. Thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm những gì?

Thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT) và Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

#Trường hợp miễn thuế nhà thầu nước ngoài

Theo Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC, các trường hợp nhà thầu nước ngoài không phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam bao gồm:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý, điều hành, kỹ thuật, tiếp thị, tài chính, pháp lý, giám sát, thi công và các dịch vụ khác liên quan trực tiếp đến hoạt động của các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ cho các tổ chức phi chính phủ, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và cho các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ Việt Nam.

3. Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Biểu thuế nhà thầu nước ngoài

Thuế giá trị gia tăng: 10%

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 20%

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá gross

Công thức tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá gross như sau:

Thuế nhà thầu nước ngoài = Giá trị hợp đồng hoặc giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp x Thuế suất thuế nhà thầu nước ngoài

Trong đó:

Giá trị hợp đồng là giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ được ký kết giữa nhà thầu nước ngoài và bên nhận thầu.

Thuế suất thuế nhà thầu nước ngoài là thuế suất áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, hiện nay là 20%.

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá net

Công thức tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá net như sau:

Thuế nhà thầu nước ngoài = (Giá trị hợp đồng hoặc giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp - Các chi phí phát sinh liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ) x Thuế suất thuế nhà thầu nước ngoài

Trong đó:

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ đó là các chi phí cần thiết và hợp lý để nhà thầu nước ngoài có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ đó.

Ví dụ tính thuế nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn cho một doanh nghiệp Việt Nam với giá trị hợp đồng là 100.000.000 đồng.

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn đó là 10.000.000 đồng.

Thuế suất thuế nhà thầu nước ngoài là 20%.

Như vậy, số thuế nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu nước ngoài phải nộp là:
(100.000.000 đồng - 10.000.000 đồng) x 20% = 18.000.000 đồng

4. Cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm:

 • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài theo mẫu 02/NTNN ban hành trong Thông tư 103/2014 của Bộ Tài chính;
 • Bảng kê chi tiết các khoản thu nhập tính thuế nhà thầu nước ngoài theo mẫu 02-1/NTNN;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc hợp đồng lao động;
 • Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc chứng từ thu tiền;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Các tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

 

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài được lập theo mẫu 02/NTNN gồm các nội dung sau:

 • Tên nhà thầu nước ngoài;
 • Mã số thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Địa chỉ nhà thầu nước ngoài;
 • Số tài khoản ngân hàng của nhà thầu nước ngoài;
 • Số hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc hợp đồng lao động;
 • Giá trị hợp đồng hoặc giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp;
 • Thuế suất thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Số thuế nhà thầu nước ngoài phải nộp;
 • Ngày nộp thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Ký tên của nhà thầu nước ngoài hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu nước ngoài.

thuế nhà thầu nước ngoài

>>> Xem thêm: Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Ở Đâu Tốt?

5. Cách nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Thuế nhà thầu nước ngoài nộp khi nào?

Thuế nhà thầu nước ngoài được nộp theo tháng hoặc theo quý. Thời hạn nộp thuế nhà thầu nước ngoài chậm nhất là ngày thứ 10 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Mã chương thuế nhà thầu nước ngoài

Mã chương thuế nhà thầu nước ngoài là 1052. Mã chương này được sử dụng để kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của nhà thầu nước ngoài. Thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài được tính theo thuế suất 20% trên giá trị hợp đồng hoặc giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp.

Hướng dẫn nộp thuế nhà thầu nước ngoài

a. Bước 1. Đăng ký tài khoản thuế điện tử

Nhà thầu nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài.

- Giấy giới thiệu của nhà thầu nước ngoài cho người đại diện nộp thuế.

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người đại diện nộp thuế.

Sau đó, nộp hồ sơ đăng ký tài khoản thuế điện tử tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b. Bước 2. Nộp hồ sơ thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng

Sau khi đăng ký tài khoản thuế điện tử thành công, nhà thầu nước ngoài có thể nộp hồ sơ thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng theo quy trình sau:

1.Truy cập vào hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế.
2. Đăng nhập vào tài khoản thuế điện tử bằng mã số thuế và mật khẩu.
3. Chọn mục "Thuế nhà thầu nước ngoài".
4. Lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.
5. Nộp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài.
6. Thanh toán thuế nhà thầu nước ngoài.

#Mức phạt chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Mức phạt chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Mức phạt cụ thể như sau:

 • Chậm nộp thuế dưới 15 ngày, phạt 0,05% số tiền thuế chậm nộp.
 • Chậm nộp thuế từ 15 ngày đến 30 ngày, phạt 0,07% số tiền thuế chậm nộp.
 • Chậm nộp thuế từ 31 ngày đến 90 ngày, phạt 0,1% số tiền thuế chậm nộp.
 • Chậm nộp thuế từ 91 ngày trở lên, phạt 0,15% số tiền thuế chậm nộp.

6. Thuế nhà thầu nước ngoài hạch toán như thế nào

Thuế nhà thầu nước ngoài được hạch toán vào tài khoản 33381 - "Thuế nhà thầu nước ngoài".

Khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, doanh nghiệp ghi nhận khoản thuế phải nộp vào tài khoản 33381.

Khi nộp thuế nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp ghi nhận khoản thuế đã nộp vào tài khoản 133 - "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước".

Ví dụ

Doanh nghiệp nước ngoài ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho một tổ chức Việt Nam với giá trị hợp đồng là 100.000.000 đồng. Thuế suất thuế nhà thầu nước ngoài là 20%.

Khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp ghi nhận:

Nợ TK 33381: 20.000.000
Có TK 3331: 20.000.000

Khi nộp thuế nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp ghi nhận:

Nợ TK 133: 20.000.000
Có TK 112: 20.000.000

Tính toán thuế nhà thầu nước ngoài là một quá trình phức tạp và quan trọng trong quản lý dự án và hợp tác quốc tế. Việc hiểu rõ quy định thuế và áp dụng chính sách thuế phù hợp là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý. Trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của hợp tác quốc tế, xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch.

>> Xem thêm:

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Ở Đâu Tốt?

Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp FDI Ở Đâu Tốt?

Bài viết tiếp theo

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo