Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì? Ý Nghĩa Vòng Quay Tổng Tài Sản

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 14/07/2024 18 phút đọc

Căn cứ vào tỷ lệ vòng quay tổng tài sản mà các doanh nghiệp có thể đánh giá một cách khái quát nhất về quá trình hoạt động và phát triển của mình. Vậy vòng quay tổng tài sản là gì và các vấn đề liên quan đến vòng quay tổng tài sản sẽ được đề cập ở bài viết sau đây của Phân Tích Tài Chính

1. Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì?

Vòng quay tổng tài sản là gì

Vòng quay tổng tài sản là một chu kỳ tài chính và là thước đo thể hiện được mức độ hiệu quả trong việc phát triển của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đầu tư tài sản của mình vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì tỷ số này sẽ cho biết với mỗi dòng tiền mà doanh nghiệp đem đầu tư sẽ tạo được bao nhiêu dòng tiền mang lại doanh thu.

Xem thêm: 20 chỉ số tài chính được sử dụng phổ biến nhất

2. Tỷ Số Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì?

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản sử dụng để so sánh số liệu doanh thu thuần với tổng tài sản bình quân vận hành tại doanh nghiệp.

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản có thể được dùng như một chỉ số thể hiện hiệu quả của việc dùng tài sản để tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.

Nếu chỉ số vòng quay tổng tài sản càng TĂNG cho thấy hiệu quả càng cao của việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu vòng quay tổng tài sản THẤP cho thấy được khi đầu tư vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa đem lại hiệu quả và tạo ra được dòng tiền thực sự.

3. Cách Tính Hệ Số Vòng Quay Tổng Tài Sản

Cách tính hệ số vòng quay tổng tài sản

Công thức tính vòng quay tổng tài sản là:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu ròng / Tổng tài sản bình quân

Trong đó:

- Doanh thu ròng là doanh thu mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi các khoản chi phí như chiết khấu bán hàng, giảm giá bán hàng, phụ cấp bán hàng, các chi phí liên quan đến thuế.

- Tổng tài sản bình quân được tính bằng tổng tài sản đầu kỳ cộng với tổng tài sản cuối kỳ sau đó chia 2

⇒ Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản cho biết được 1 đồng tài sản tham gia vào hoạt động vận hành của doanh nghiệp thì tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.

Các bước tính vòng quay tổng tài sản được tiến hành như sau:

- Trước tiên, để tính tỷ lệ vòng quay tổng tài sản của doanh nghiệp cần xác định tài sản của doanh nghiệp dựa vào bảng cân đối kế toán đầu năm.

- Sau đó, xác định số dư hoặc giá trị cuối cùng của tài sản của doanh nghiệp vào cuối năm.

- Cộng giá trị của tài sản ban đầu và giá trị của tài sản cuối với nhau rồi chia cho 2. Kết quả đó là giá trị tài sản trung bình của năm.

- Thực hiện xác định tổng doanh số. Giá trị này được liệt kê dưới dạng doanh thu của báo cáo kết quả kinh doanh.

- Cuối cùng, chia tổng doanh thu cho giá trị tài sản trung bình của năm sẽ ra được kết quả của vòng quay tổng tài sản.

Ví dụ: Doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, báo cáo tổng tài sản đầu kỳ là 600.500 USD và tổng tài sản cuối kỳ là 500.800. Trong cùng kỳ kinh doanh, doanh nghiệp X đã tạo ra doanh số là 790.000 USD với chiết khấu là 16.500 USD.

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản của doanh nghiệp X = (790.000 - 16.500) / [(600.500 + 500.800) / 2 ] = 1,40.

Như vậy với 1 USD đầu tư thì doanh nghiệp X sẽ tạo ra được 1,40 USD doanh thu.

»»» Khóa học Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp

4. Ý Nghĩa Vòng Quay Tổng Tài Sản

Ý nghĩa vòng quay tổng tài sản

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản được tính mỗi năm. Với tỷ lệ vòng quay tổng tài sản càng cao chứng tỏ được rằng doanh nghiệp đó đang hoạt động tốt, tạo được nhiều doanh thu và có được nhiều nguồn tiền chảy vào.

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản cũng sẽ có xu hướng cao hơn với những doanh nghiệp ở một số lĩnh vực nhất định.

Cụ thể như các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có cơ sở tài sản tương đối nhỏ nhưng lại có được lượng hàng bán cao. Vì thế, mặt hàng thuộc lĩnh vực này sẽ có được vòng quay tổng tài sản trung bình cao nhất. Đối với những doanh nghiệp nằm trong các lĩnh vực như tiện ích hay bất động sản, họ có cơ sở tài sản lớn nhưng cùng với đó là vòng quay tài sản sẽ thấp hơn.

Tham khảo: Review Khóa Học Tài Chính Cho Người Không Chuyên Tốt Nhất

5. Các Chỉ Số Đánh Giá Hiệu Suất Hoạt Động Của Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp muốn nắm rõ tình hình hoạt động tài chính của mình có đạt được hiệu quả hay không và các vấn đề nào cần khắc phục, sửa đổi trong việc vận hành thì doanh nghiệp đó cần phải đánh giá hiệu suất hoạt động, sự chuyển giao tài sản, hàng hóa, dòng tiền để xác định được vòng quay tổng tài sản một cách chính xác nhất.

Các chỉ số đánh giá hiệu suất hoạt động cần nắm được của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ số dưới đây:

- Đầu tiên : Vòng quay hàng tồn kho

+ Quản lý hệ thống vòng quay hàng tồn kho giúp cho doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát. Vòng quay hàng tồn kho thể hiện số lần mà hàng tồn kho bình quân luân chuyển của một kỳ kinh doanh. Vòng quay hàng tồn kho được xác định bởi công thức sau:

Công thức vòng quay tổng tài sản

+ Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng hiệu quả, nhanh và không bị tồn đọng quá nhiều hàng hóa. Bên cạnh đó cũng giảm thiểu rủi ro trong việc quản lý hàng tồn kho. Tuy nhiên, nếu chỉ số này quá cao cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp do không thể đáp ứng đầy đủ, kịp thời các hàng hóa mà khách hàng cần.

- Thứ 2: Vòng quay các khoản phải thu

+ Thể hiện tình trạng quản lý công nợ của một doanh nghiệp và khả năng thu hồi lại vốn trong các kỳ kinh doanh. Vòng quay các khoản phải thu được xác định bởi công thức:

Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu bán chịu ròng / Trung bình các khoản phải thu.

+ Chỉ số này càng cao cho thấy khả năng thu hồi được nợ từ khách hàng, đối tác của doanh nghiệp rất tốt.

Doanh nghiệp cũng có những khách hàng, đối tác uy tín, có thể hợp tác được lâu dài. Nhưng nếu chỉ số này quá thấp, doanh nghiệp có khả năng sẽ bị chiếm dụng vốn, nợ chưa được thu hồi,... gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh.

- Thứ 3: Vòng quay tài sản dài hạn

+ Vòng quay tài sản dài hạn là các loại tài sản như máy móc, thiết bị, nhà xưởng,... Đây là những tài sản được sử dụng dài hạn trong doanh nghiệp. Với mỗi dòng tiền khi đầu tư vào tài sản dài hạn thì doanh nghiệp sẽ thu hồi được bao nhiêu dòng tiền doanh thu từ tài sản đó. Vòng quay tài sản dài hạn được xác định bởi công thức:

Vòng quay tài sản dài hạn = Doanh thu thuần / Tổng tài sản dài hạn bình quân.

Xem thêm:

Thông tin được trình bày qua bài viết trên xoay quanh những vấn đề về vòng quay tổng tài sản và ý nghĩa của vòng quay tổng tài sản. Mong rằng những thông tin Phân Tích Tài Chính chia sẻ trong bài viết này sẽ có hữu ích với các bạn.

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Cách Tính Vòng Quay Khoản Phải Thu

Cách Tính Vòng Quay Khoản Phải Thu

Bài viết tiếp theo

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo