Chính Sách Tài Chính Là Gì? Mục Tiêu Của Chính Sách Tài Chính

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 20 phút đọc

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường với chức năng và vai trò điều tiết vĩ mô của nền kinh tế, các quốc gia cần có định hướng sử dụng tất cả các khâu của hệ thống tài chính để thực hiện các chức năng, chính sách kinh tế vĩ mô.

Vậy thì chính sách tài chính là gì và mục tiêu của chính sách tài chính là gì? Hãy cùng Phân Tích Tài Chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Chính Sách Tài Chính Là Gì?

Nói một cách tổng thể, các biện pháp kinh tế vĩ mô trên để điều tiết sự luân chuyển vốn và dòng tiền có thể được gọi chung là chính sách tài chính.

Trong thực tế, chính sách tài chính của chính phủ từ lâu đã được hiểu theo nghĩa hẹp. Đó là định hướng của chính phủ trong việc sử dụng ngân sách quốc gia. Dưới góc độ này, chính sách tài chính thường chỉ được hiểu là chính sách thuế, chính sách chi tiêu ngân sách và phân cấp ngân sách.

Đây chỉ là những khía cạnh liên quan đến việc lập và sử dụng NSNN mà chưa phản ánh đầy đủ nội dung của chính sách tài chính.

Chính sách tài chính bao gồm

Chính sách tài chính theo nghĩa rộng hơn bao gồm:

  • Chính sách tài chính ngân sách thuế, chính sách huy động vốn trong và ngoài nước, chính sách sử dụng nguồn lực tài chính.
  • Chính sách tiền tệ
  • Chính sách về thị trường vốn

Tham khảo: Review Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Tốt Nhất

2. Các Tính Chất Của Chính Sách Tài Chính

Chính sách tài chính là chính sách được phản ánh trong hoạt động của chính phủ. Nó có ý nghĩa điều tiết và thúc đẩy hoạt động kinh tế. Bản chất của nó là kích thích cung cầu và cung cấp thông qua các chính sách phân bổ nhu cầu và nguồn tiền phù hợp.

3. Mục Tiêu Của Chính Sách Tài Chính Quốc Gia

- Mục tiêu của chính sách tài chính là hướng các hoạt động tài chính được thực hiện trong một khoảng thời gian nhằm giải quyết các thách thức kinh tế xã hội tương ứng. Mục đích này bao gồm mục đích chung và mục đích cụ thể.

- Mục tiêu tổng quát của chính sách tài chính: Trong tình hình hiện nay và trong những năm tới, chính sách tài chính cần giúp nâng cao khả năng tồn tại của tài chính, đặc biệt là khả năng tồn tại của ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước. Khôi phục nền tài chính trong nền kinh tế; chuyển hoạt động tài chính từ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường có điều tiết.

Quá trình phân phối và phân phối lại vốn có thể được kiểm soát và điều tiết để đáp ứng nhu cầu vốn của các nhà đầu tư và nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ việc tăng tích lũy kinh tế nội bố kinh tế nhà nước, thực thi công bằng xã hội và các chiến lược ổn định, cùng với việc cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện các mục tiêu và phát triển kinh tế.

- Các mục tiêu chính sách tài chính cụ thể: Các mục tiêu chính sách tài chính chung trên được trình bày chi tiết trong các mục tiêu cụ thể sau đây:

  • Sử dụng mọi nguồn lực tài chính sẵn có và tiềm năng tiềm tàng trong nền kinh tế quốc dân để thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng tích luỹ trong nền kinh tế, tăng dần tỷ trọng vốn đầu tư, vốn đầu tư trong nước, chiếm ưu thế trong cơ cấu đầu tư.
  • Huy động mọi nguồn lực tài chính của đất nước để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện bảo đảm nhu cầu vốn trong thời kỳ kinh tế phát triển cao.
  • Thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tái lạm phát, kiềm chế lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền, bình ổn giá cả, duy trì và nâng cao đời sống nhân dân.
  • Sắp xếp lại doanh nghiệp theo hướng cổ phần hóa, bảo đảm hợp lý, hiệu quả trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện để vốn đầu tư của Nhà nước được tập trung chỉ đạo.
  • Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính thống nhất phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế và đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước.

https://phantichtaichinh.com/review-khoa-hoc-ke-toan-cho-nguoi-moi-bat-dau-tot-nhat/

4. Vai Trò Của Chính Sách Tài Chính

Chính sách tài chính là một công cụ mạnh mẽ để điều tiết thu nhập. Hướng dẫn Tiêu dùng và Đầu tư. Đồng thời, chi tiêu ngân sách cũng tác động đến nhu cầu của toàn xã hội trong ngắn hạn và tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng trong dài hạn.

Hơn nữa, về mặt xã hội, các chính sách ngân sách góp phần thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội và việc làm, từ đó giảm nghèo và khắc phục tình trạng bất bình đẳng phân phối do cơ chế thị trường gây ra.

5. Nội Dung Của Chính Sách Tài Chính Là Gì

Nội dung của chính sách tài chính

5.1. Chính sách ngân sách

Chính sách tài chính là hệ thống các quan điểm, chủ trương và biện pháp hình thành và sử dụng ngân sách quốc gia. Chính sách thuế có vai trò rất quan trọng trong việc định hình các nguồn thu của ngân sách nhà nước, vì vậy trong tương lai, chính sách thuế sẽ giúp nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đảm bảo nguồn thu của ngân sách nhà nước là cần thiết. Đồng thời, tích cực bảo hộ sản xuất trong nước.

Các giải pháp cụ thể giúp thực hiện tốt phương án:

- Đối với thuế nhập khẩu:

Thực hiện nghiêm túc việc giảm dần vai trò của thuế nhập khẩu trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước. Điều chỉnh giảm dần thuế nhập khẩu phù hợp với nghĩa vụ tham gia chương trình AFTA trong 21 năm bảo hộ sản xuất trong nước.

- Đối với thuế thu nội địa:

Cải thiện hơn nữa các loại thuế, nhất là thuế giá trị gia tăng (GTGT) có thể khắc phục hiện tượng chồng thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cân đối một phần ngân sách khi có thuế nhập khẩu.

- Đối với thuế thu nhập:

Định hướng trong tương lai là áp dụng thuế suất doanh nghiệp cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Nó mở rộng phạm vi đánh thuế thu nhập cá nhân với thuế suất thấp hơn và dễ quản lý hơn.

Ngoài hình thức huy động vốn thông qua việc thực hiện các chính sách trên, cần thực hiện các hình thức huy động vốn khác thông qua phát hành trái phiếu và nhiều hình thức trái phiếu linh hoạt, thu hút sự tham gia của công chúng.

5.2. Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là một hệ thống các quan điểm, chính sách và biện pháp nhằm bảo toàn giá trị của đồng tiền, ảnh hưởng đến sự phát triển và hạn chế đầu tư của doanh nghiệp. Thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì ổn định kinh tế - xã hội thông qua quản lý cung ứng tiên tiến.

Nhưng thay vì chính sách ngân sách trong việc thực hiện chính sách tài chính quốc gia, hãy làm cho nền tài chính của đất nước lành mạnh và đạt được các mục tiêu của chiến lược phát triển và ổn định ngắn hạn và dài hạn của đất nước.

Các mục tiêu của chính sách tiền tệ là:

Mỗi quốc gia có chính sách tiền tệ riêng theo nền kinh tế riêng. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ hướng tới các mục tiêu cuối cùng sau:

Bảo vệ giá trị nội địa của đồng tiền trên cơ sở ổn định tiền tệ và kiểm soát lạm phát.

- Bình ổn giá trị ngoại tệ và tỷ giá hối đoái theo cán cân thanh toán quốc tế.

- Tạo ra sự tăng trưởng kinh tế ổn định lâu dài. Tạo công ăn việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Để đạt được các mục tiêu chính sách kinh tế của mình, các ngân hàng trung ương quốc gia thường sử dụng các công cụ như lãi suất, tỷ giá hối đoái, các yêu cầu cấp vốn và dự trữ để điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động thị trường mở.

6. Phân Biệt Chính Sách Tài Khóa Và Chính Sách Tài Chính

Chính sách tiền tệChính sách tài khóa
Mục tiêuMục đích của chính sách tài khóa là định hướng các hoạt động tài chính cần được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội tương ứng.Hướng nền kinh tế đến mức sản lượng và việc làm mong muốn.
Công cụ thực hiện chính sáchLãi suất; chính sách tỷ giá hối đoái; dự trữ bắt buộc; nới lỏng định lượng; nghiệp vụ thị trường mở…Mức thuế và tiền chi tiêu của chính phủ.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến chính sách tài chính, về mục tiêu, vai trò, nội dung của chính sách tài chính mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho công việc của bạn.

Tham khảo thêm các bài viết:

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì? Tổng Quan Về Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì? Tổng Quan Về Tài Chính Doanh Nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo