Phân tích rủi ro về khả năng thanh toán trong doanh nghiệp

phân tích rủi ro về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán của một doanh nghiệp rất quan trọng, nó quyết định một phần đến sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các đối tác làm ăn, hơn nữa cũng một phần phản ánh được sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp.

>>>>Bài viết được xem nhiều: khoá học phân tích báo cáo tài chính

Phân tích rủi ro về khả năng thanh toán trong doanh nghiệp

Khác với việc phân tích khả năng thanh toán thông thường với mục đích xem xét khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn và khả năng thanh toán theo thời gian, phân tích rủi ro về khả năng thanh toán lại nhằm mục đích xác định và cảnh báo khả năng có thể xảy ra rủi ro trong thanh toán nợ. Từ đó, có các quyết định ngăn ngừa kịp thời, không để rủi ro thanh toán xảy ra., nhất là rủi ro về thanh toán nợ đến hạn, nợ quá hạn- đặc biệt là những khoản nợ quá hạn trong vòng 3 tháng tính từ ngày đến hạn thanh toán. khóa học tài chính cho người không chuyên

bảng phân tích rủi ro về khả năng thanh toán

Việc phân tích rủi ro về khả năng thanh toán được tiến hành bằng cách tính ra trị  số của các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán như: Hệ số khả năng thanh toán tổng quát”, “Hệ số khả năng thanh toán theo thời gian”, Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, ….Rồi căn cứ vào trị số của từng chỉ tiêu cũng như xu hướng biến động của từng chỉ tiêu để đánh giá năng lực thanh toán hiện tại và tiến hành cảnh báo rủi ro thanh toán có thể xảy ra trong tương lai. cách xây dụng kpi

Để thuận lợi cho phân tích rủi  tài chính thông qua phân tích rủi ro về khả năng thanh toán nợ, các nhà phân tích có thể lập bảng phân tích theo mẫu sau đây:

bảng phân tích rủi ro về khả năng thanh toán

Hướng dẫn phân tích qua các chỉ số trên bảng phân tích

Căn cứ vào trị số cụ thể của từng chi tiết ở kỳ gốc và kỳ phân tích và tình hình biến động về trị số của từng chỉ tiêu, các nhà phân tích sẽ đưa ra các mức độ cảnh báo rủi ro về khả năng thanh toán khác nhau. Các mức cảnh báo thưởng đưa ra là “Đặc biệt nghiêm trọng”, cao, bình thường, thấp hoặc không có rủi ro. Phần so sánh mức độ rủi ro giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc sẽ đưa ra các kết luận là mức độ rủi ro tăng nhanh, tăng chậm hay giảm xuống. Chẳng hạn, trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tổng quát” thông thường nếu nhỏ hơn một (<1), mức độ cảnh báo rủi ro sẽ là cao. Mức độ cảnh báo rủi ro sẽ giảm dần khi trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tổng quát” tiến dần đến hai(2); khi trị số bằng hai(=2), mức độ cảnh báo rủi ro sẽ là “Bình thường”. Cứ như vậy, mức độ cảnh báo rủi ro sẽ thấp dần cho đến khi “Không có rủi ro” nếu trị số của chỉ tiêu càng lớn hơn hai (2). học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Tương tự, trị số của chi tiêu “Hệ số khả năng thanh toán theo thời gian” thông thường nếu nhỏ hơn không phẩy bốn (<0,4). Múc độ cảnh báo rủi ro sẽ là “Đặc biệt nghiêm trọng”; nếu nằm trong khoảng từ không phẩy bốn (0,4) đến dưới một (1), mức độ cảnh báo rủi ro sẽ là cao; nếu bằng một (=1), mức độ cảnh báo rủi ro sẽ là “Bình thường”; mức độ rủi ro sẽ giảm dần khi trị số của “Hệ số khả năng thanh toán theo thời gian” cành lớn hơn một (1) cho đến khi “Không có rủi ro”.

>>>>>Xem thêm: Phân tích tình hình thanh toán nợ phải thu

Phân tích tài chính chúc bạn thành công!

5/5 - (6 bình chọn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*